» Komitéarbeidet er både omtrentlig og inkonsekvent. Kort sagt uprofesjonelt,» skriver Kjell Ronald Hansen i dagens gjesteinnlegg. 

Illustrasjon : Kjell Ronald Hansen

Kommunevåpen og gale avgjørelser

Torsdag 30. mars hadde Dagfinn W. Ellefsen et leserbrev om konkurransen Nytt Kommunevåpen og kommunevåpenkomiteens avgjørelser. Jeg er helt enig med Ellefsen. Komitéarbeidet er både omtrentlig og inkonsekvent. Kort sagt uprofesjonelt.

For å ta det i kronologisk rekkefølge. Allerede i oppstarten i fjor høst kom komiteen galt ut da de inviterte til en slags idémyldring uten å forklare hva som kreves av et kommunevåpen. Det kom inn 140 forslag, men mange av forslagene hadde overhodet ingen ting med heraldikk å gjøre. Det mest betenkelige var likevel at komiteen fant et motiv som ofte gikk igjen, et slags minste felles multiplum. Ut fra det bestemte komiteen at temaet for våpenskjoldet skulle være «Vann i bevegelse». I tillegg uttalte komiteen at «Bevegelse ivaretar den nye kommunens ønsker om positiv utvikling og vekst». Denne begrunnelsen er for så vidt grei nok. Men en slik avgjørelse utelukker andre gode løsninger som vil kunne dukke opp under utarbeidelsen av et kommunevåpen. Det er meget uheldig.

I ØP 18.10.16 bekrefter komiteen at temaet for nytt kommunevåpen skal være «Vann i bevegelse» og at kriteriene for øvrig er:

1. Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i Norge.

2. Kommunevåpenet må representere den nye kommunen på en god og lett gjenkjennelig måte.

3. Motivet må assosieres med kommuneplanens målsettinger i forhold til vekst og utvikling.

4. Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design, og må fungere i små og store format.

5. Designet bør gå i retning av det mer abstrakte, visjonære og gi et moderne uttrykk.

6. Fargevalget kan med fordel tenkes i prosessblå, men andre kombinasjoner kan også være aktuelle.

I sitt innlegg presiserer Ellefsen at komiteen gikk ut og sa: Temaet er «Vann i bevegelse» og de heraldiske regler forlanger: Kun et motiv, som kan gjentas 6 ganger. Gull eller sølv pluss en av fargene gul, grønn, rød, blå. Avslutningsvis skriver Ellefsen: «Så opplever de av oss som holdt oss til disse snevre reglene at komiteen fraviker reglene de selv har «hogget i stein». Kun tre av de valgte ni er innenfor rammene komiteen selv satte.»

Men det er enda flere kritikkverdige forhold etter min mening. Komiteen ber deltakerne sende inn forslagene som mail til kommunen. Men dermed følger jo mailadressen forslagene. Det forsikres riktignok om at en ansatt i kommunen vil lime over adressene. Uprofesjonelt spør du meg! I slike konkurranser må anonymitet være en selvfølge. Forslagene bør selvfølgelig leveres med motto og navn/adresse i separate konvolutter som vanlig post.

Konkurransen utlyses i begynnelsen av februar med frist 1. mars. Det opplyses senere at den endelige utvelgelsen vil foreligge 24. april. Stor er derfor min overraskelse da noen av forslagene dukker opp i ØP papiravis 10. mars og at alle forslagene kan sees på ØP nett. Her blir man også oppfordret til å uttale seg om hvilket man synes er best, og det uten noen orientering om hva som er rammene for konkurransen. Likeledes går en journalist ut på byen og spør hva folk synes, fortsatt uten at de aner noe om rammebetingelsene.

Jeg spør meg selv om hvordan ØP har fått tilgang på forslagene. Ved å gå innpå kommunens nettsider finner jeg forklaringen. Her kan man se alle forslagene, og det før kommunevåpenkomiteen har bestemt seg! Antakelig er alt blitt lagt ut rutinemessig som inngående post til kommunen.

28. mars foreligger en utvelgelse på ni forslag i ØP. Men bare tre oppfyller kriteriene. En slik framgangsmåte som kommunevåpenkomiteen her legger for dagen, er og blir fullstendig gal. De følger jo kort sagt ikke sine egne spilleregler. Men vi burde ikke være helt overrasket. Det er i tråd med mye annet som skjer i Larvik kommune.

Jeg vil også minne om at det dreier seg om betydelige pengepremier: første premie kr 50.000 og åtte ekstrapremier à kr 10.000.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *