Vinneren ble Sølvdråper. Forslaget er tegnet av Tormod Henriksen, Svarstad.

Tema for utforming ble vedtatt i oktober 2016 og skal være «Vann i bevegelse».

Konkurransen ble utlyst i begynnelsen av februar med frist 1. mars. Det ble opplyst senere at den endelige utvelgelsen vil foreligge 24. april.

Fellesnemnda opprettet et eget arbeidsutvalget, Kommunevåpenkomiteen, som har som mandat å utarbeide forslag til prosess for utarbeiding av nytt ordførerkjede og nytt kommunevåpen.

Kommunevåpenkomiteen har bestått av ordfører i Larvik Rune Høiseth (Ap) som leder av komiteen, Hallstein Bast (V), Bjarne Steen (H) fra Larvik kommune, Lars Johan Røsholt (H) og Magdalena F. Lindtvedt (V) fra Lardal kommune.

Det kom inn 185 forslag til nytt kommunevåpen, og komiteen har nå plukket ut 9 finalister. Deres forslag til nytt kommunevåpen vil bli lagt frem i møtet i Fellesnemda i dag 6 april. Her er link til Nye Larviks hjemmeside som viser frem de 9 finalistene.

Fellesnemnda er av kommunestyrene delegert myndighet til å fatte endelig beslutning om nytt kommunevåpen, nytt ordførerkjede og øvrige symboler for ny kommune. 

Bøkebloggen gratulerer Tormod Henriksen fra Svarstad som har tegnet nye Larviks kommunevåpen. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *