Viktig at den vanlige borgers interesser i Larvik ivaretas av kommunen i forholdet til profesjonelle aktører. 

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

FLERE ENN EN SIDE.

En sak har ofte flere enn en side. Dette gjelder ikke minst ØP`s store oppslag over 2 helsider den 29.4. med ensidig fokus på kristiske kommentarer til kommunens plan- og byggesaksavdeling, dels til planutvalget, fremsatt av diverse «tunge» aktører når det gjelder store byggesaker i vår kommune. Det hele framsatt under tittelen «Julien Piombino slakter kommunen. Nå får han støtte». Disse «tunge aktørene» er her representert ved enkelte store utbyggere og deres planleggere.

At kommunens plan- og byggesaksavdeling fortjener kritikk for mye, kan vel mange i Larvik underskrive på. Men i nevnte artikkel prøver man å svare på om det  eksisterer en holdning i kommunen hvor man stiller seg spørsmålet «hvordan skal vi få stoppet disse planene?»

Flere av representantene for disse store utbyggerne, kjenner seg dels enig i kritikken. Enkelte er sågar helt enig i hovedtrekkene i kritikken som er framsatt.

At plan- og byggesaksavdelingen har et stort forbedringspotensial er hevet over enhver tvil. Men – og det er et stort men. Utbyggere er ikke unaturlig opptatt av størst mulig fortjeneste i sine prosjekter, og oppfatter ofte kommunen som motstandere der kommunen forsøker å etterkomme Plan og bygningsloven, tekniske forskrifter og ikke minst byplanen.

Det offentlige, i første rekke kommunens plan- og byggesaksavdeling samt kommunalpolitikere, skal først og fremst ivareta offentlighetens interesser og påse at Plan og bygningsloven, byplaner m.m. blir oppfylt. Med andre ord skal også den vanlige borgers interesser ivaretas av kommunen i forholdet til profesjonelle aktører. 

Nils Hatlo som i utgangspunktet er enig i at kommunen har et holdningsproblem, viser til Sandefjord kommunes ordfører som uttalte at de i Sandefjord setter innbyggerne øverst, innbyggerne på andreplass og næringslivet på tredjeplass. Og konkluderte med at hverken innbyggerne eller næringslivet er «på pallen» i Larvik.

Det som mange mener også er et stort problem i Larvik, er at kommunen forskjellsbehandler utbyggerne der enkelte av disse får godkjent sine planer til tross for at de er i strid med overnevnte lover og regler.  I tillegg opplever også mange innbyggere en usaklig og feil saksbehandling som i mange tilfeller resulterer i klagesaker som videresendes til fylkesmannen for endelig behandling og avgjørelse.

Når nå kritikken hagler over plan- og byggesaksavdelingen og til dels også planutvalget, får vi håpe at «pendelen» ikke «bikker» helt over, slik at kommunen i frykt for å få kritikk for å være negative, tillater absolutt alt av planer og byggesaker som fremsettes av våre «tunge» aktører uten at det er grunnlag for det.

Kommunen skal tross alt ivareta offentlighetens interesser.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *