«Jeg regner med at kommunen har langt viktigere og presserende oppgaver å bruke pengene på enn dette,» skriver Finn W.Fjellanger i dagens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommunens ansvar?

I Formannskapsmøtet den 03.05.17 ble det – mot 2 stemmer – vedtatt å bevilge kr. 250.000,- til midlertidig forskjønnende tiltak i forbindelse med Prinsegata (og Grandkvartalet). Et tiltak av midlertidig karakter i påvente av realiseringen av Grandkvartalet (GK)

Saken står også på sakskartet på kommunestyrets møte den 10.05. Hvis vedtaket i Formannskapet følges opp av kommunestyret, er utfallet gitt og kommunen vil i så fall – utrolig nok – bl.a. sørge for å bekoste midlertidig opprusting og forskjønning av Grandkvartalet med sine bygg som utbyggerne bevisst har latt forfalle i mange år, til stor forargelse for mange.  Resultatet blir derfor at kommunen går inn og påtar seg midlertidige forskjønnende tiltak for private, som gårdeier burde igangsatt uoppfordret på eget initiativ og uten kommunale penger gitt av oss skattebetalere.

Forfallet av disse byggene har også resultert i et nærmest unisont krav fra lokalpolitikerne om at noe må skje med GK eiendommen. Med andre ord: Nå må man snarest få realisert utbygging av GK.  Etter som tiden har gått, har desperasjonen nærmest vært til å «ta og føle på» og har vel muligens også ført til at politikerne etter hvert har latt seg presse til å godta et utbyggingsomfang (størrelse og høyder) som de ellers ikke ville hatt gått med på, bare for å få fortgang i utbyggingen.

 Til alt overmål skal nå kommunen bidra med kommunale midler (les: våre skattekroner) til en midlertidig opprusting/forskjønning av eiendommen/bygningsmassen før bygningene rives som et ledd i utbyggingen av GK.

Andre private eiendomsinnehavere i sentrale deler av Larvik oppfordres herved til å la sine eiendommer forfalle i trygg forvissning om at kommunen trår til med midler til sårt tiltrengt oppussing (forskjønnende tiltak) bare det ser ille nok ut.

Jeg regner med at kommunen har langt viktigere og mer presserende oppgaver å bruke pengene på enn dette.

 

Larvik 10.05.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *