«Er bofaste arkitekter MNAL  i Larvik feige? « spør Tore Tønder i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Byutviklingen i Larvik til bekymring​

Har Larvik tapt kontrollen med byutviklingen?

Dessverre virker det som Larvik by, administrasjon, og politikere har «tapt» for Røed/Hansen og andre utbyggere som ønsker å bygge høyt i Larvik sentrum. Slik kan vi faktisk oppleve det.

Er bofaste arkitekter MNAL  i Larvik feige?

Det er etter min mening feigt av bofaste arkitekter MNAL når de ikke tørr si sin mening offentlig om Larvik sin nåværende og fremtidige utvikling?

Har de problemer med å uttale seg av frykt for å miste jobber, kan de kanskje uttale seg anonymt gjennom Vestfold arkitektforening, eller gjennom Norske arkitekters landsforbund (MNAL).

Hvorfor ikke bruke denne muligheten i debatten om byutviklingen? Det er ikke bra for å si det mildt. Jeg har ikke hørt hva de mener etter det jeg har sett/lest eller fanget opp.

Dette er så alvorlig at det burde berammes et møte mellom Larvik kommune og ekspertisen i kommunen. Vi snakker tross alt om Larvik sin fremtidige utvikling når det gjelder vekst og trivsel for alle! Ikke sant?

Lytter Larvik kommune til råd fra ekspertise?

Larvik kommune har hatt mulighet til å lytte til de med faglig tyngde for eksempel Rådgivende ingeniør Finn W. Fjellanger, som har lang erfaring som rådgivende ingeniør innen byggeteknikk. Lite tyder på at han er blitt hørt?

Arkitekt MAA Ewa Westermark, partner i GHEL Architects i Danmark har kommet med mange viktige innspill når det gjelder blant annet Grandkvartalet, og byutvikling i Larvik. Hun uttalte som følger:

Landskapet og naturens nærvær er meget synlig og gir et sterkt inntrykk av en by med stor topografi og lav bebyggelse mellom det grønne og vannet.

Man bør vurdere om ny bebyggelse (Grandkvartalet) og andre bryter den grønne landskaps-linjen, og om fortetning bør skje med en kompakt byform i en menneskelig skala, uttalte arkitekten.» 

Lite tyder på at GEHL er blitt lyttet til.

Sist ute som advarer mot høy hus utbygging i Larvik sentrum er Arkitekt MNAL Niels Torp. Han uttalte nettopp på folkemøte i Sliperiet. Larvik tåler ikke høyhus som det er foreslått her. Heller ikke han synes det som Larvik Kommune har lyttet til? 

Spørsmålet vi må stille oss er. Hvem er det Larvik kommune vil lytte til, utenom seg selv?

Enda mulig å snu…

Ingenting er bygget enda, rivning ikke iverksatt, Rød/Hansen har på eget initiativ stått for kostnadene angående Grandkvartalet i sin nåværende form, men det kan vel ikke binde Larvik kommune og byens borgere i dette århundret eller ut over det?

Siste setning bør ikke være skrevet eller sagt i denne saken.

Tore Tønder

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *