Innbyggere/oppsittere er uenig i noen navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Se hvilke navn det gjelder under bildet fra Dr Holms vei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fornuften seiret i dagens møte i Fellesnemda

Nye veinavn for nye Larvik kommune vedtatt slik det fremkommer av vedlagt notat «Nye veinavn i Lardal og Larvik» datert 12.05 2017 FEL med unntak av følgende veinavn;

1.Den delen av Frankendalsgata som nå er foreslått Idrettsveien

2. Skippergaten, Østre Halsen

3. Fjellgaten, Østre Halsen

4. Krokenveien, Kjose

5. Hagaveien, Hedrum/Nordbyen

6. Dr Holms vei

Pkt. 1 ble Reidar Teigens vei foreslått av Gunnar Eliassen (SV).

Begrunnelse: Innbyggere/oppsittere er uenig i de ovennevnte navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Dette for å størst mulig utstrekning hensynta de berørte og for å få ytterligere innspill på endelig forslag til vedtak.

Prosjektleder får i ansvar for å gå i dialog med berørte parter.

Til info så hadde dessverre 5 av Fellesnemdas 12 faste medlemmer meldt forfall til dagens viktige møte. Magdalena Lindtvedt, Rune Høiseth, Bjarne Steen, Per Manvik og Hallstein Bast var ikke tilstede i dag. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *