Det blir vel ikke lovlig bare fordi det har stått der lenge ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Ferdigattest og brukstillatelse ved salg av eiendom

Bøkebloggen har de siste ukene sett at avdeling for byggkontroll i Larvik kommune er ute på oppdrag. 

Først leser vi om en sak i Tenvikveien hvor det ble søkt om å få sette opp en garasje , men fikk avslag både i byggesak og  i planutvalget i Larvik kommune. I tillegg ble det avslag hos Fylkesmannen i Vestfold i september 2016. Eieren har nå satt opp garasje og murer på eiendommen uten å ha fått godkjenning. 

Vi er spent på hva som blir siste ord i denne saken. 

Sist uke leser vi videre om 82 åringen fra Bærum som bygde et  basseng på hytta ulovlig før årtusenskiftet. Kommunen har aldri mottatt noen søknad på bassenget som ble gjennomført i perioden 1970-1999. Kommunens tilsynsjurist har gitt pålegget om riving med frist 19. juni. Hvis ikke pålegget er utført så er det truet med tvangsmulkt på 20.000 kroner og dagsbøter på 750 kroner dagen fram til alt er rettet opp.

Vi er også her spent på hva som blir siste ord i saken. 

 

Bøkebloggen har fått høre at det nå ligger hytteeiendommer ute til salgs hos meglere i Larvik hvor det fortelles om tilsvarende «ulovligheter» som ikke er omsøkt hos Larvik kommune. Hva gjør tilsynsjuristen og byggekontrollør med dette ? Slår de til nå før hytten selges eller dukker de opp når den nye eieren sitter i bassenget til sommeren ?

Litt surt å kjøpe seg ny hytte til 3-8 millioner og så vil det påløpe kostnader på flere hundre tusen til riving eller søknader til Larvik kommune. 

Under kan dere lese hva megler skriver i salgsprospekt på en av hyttene som ligger ute til salgs. 

«Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen. 
Original hytte ble godkjent i 1968. Selger fikk godkjent tilbygg for bod under hytta i 1994, og tilbygg til original hytte i 1995 ifølge Larvik kommune.
Interessenter gjøres oppmerksomme på at større deler av terrassen ikke er byggesøkt. Dette basert på tegninger mottatt fra Larvik kommune, som er vedlagt salgsoppgaven. Det er kun terrassen utenfor stue/spisestue, i det omfang beskrevet i tegningene, som er byggesøkt. Øvrig terrasse er, etter hva megler oppfatter, bygget uten godkjenning. Det er ikke foretatt vurdering om hvorvidt noe av dette i utgangspunktet kunne oppføres uten søknad. 
Selger og megler har ikke undersøkt muligheten for å få dette godkjent av kommunen. Kjøper må eventuelt gjøre dette selv, og bærer risikoen for at disse eventuelt ikke skulle bli godkjent av kommunen.»

Hvilket ansvar har megler i en slik sak. Greit nok at alt av mangler står skrevet i prospekt. Men er det ikke regler for at megler skal innhente ferdigattest fra kommunen før en eiendom selges og tinglyses ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *