Erik A Sørensen ba om 250 000,- , men får nå muligens 6.3 millioner. 


 

 

Rådmannen forstår kommunestyrets vedtak slik at det er et ønske om å tilby flest mulig av kommunens innbyggere tilgang til fiber. 

Tirsdag kveld var det stort flertall i Lardal kommunestyre for at rådmannen skal jobbe videre med prosjektet om at alle skal få fiber i kommunen. 

6.3 mill kr fikk rådmannen som ramme til å prøve å realisere prosjektet.

Med 8,4 mill kr i overskudd fra årsregnskapet i 2016 og med ca. 70 mill. på fond o.l investeres det for å opprettholde og øke attraktiviteten med å bo og virke i Lardal.

Viken har ifølge rådmannen sagt ja til at andre aktører kan bruke fiberen.

Vi tror det er lurt å få gjort dette i Lardal før storkommunen kommer 1 januar 2018. 

Dersom prosjektet ikke er ferdig gjennomført før 1.1.2018, vil den nye kommunen få ansvaret for ferdigstilling av prosjektet. 

Det er mange innbyggere i Larvik som aldri vil få fiber der de bor !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *