Fylkesmannen tok ikke klagen til følge og opprettholder kommunestyrets vedtak den 14.12.16 av reguleringsendringen for Grandkvartalet.


 

Fylkesmannen gir kommunestyret anledning til å utøve skjønn når det gjelder byggehøyder i GK, da anbefalte maksimale byggehøyder kun er gitt som retningslinjer og ikke som bestemmelser i kommunedelplanen (byplanen) for Larvik by.

Det legges også vekt på at reguleringsendringen (med byggehøydene) ble vedtatt med et solid flertall av politikerne i kommunestyret og at politikerne har anledning til å utøve skjønn i plansaker (forutsatt at det ikke strider mot vedtatte bestemmelser i byplanen.

Fylkesmannen påpeker også at de store byggehøydeavvikene også var godt kjent for politikerne før kommunestyrevedtaket ble fattet.

Fylkesmannen peker også på at fylkeskommunen opprettholdt sine vesentlige merknader (bl.a. til de store høydene m.m.), som igjen indikerer at politikerne også har vært klar over fylkeskommunens vesentlige merknader til planforslaget.

Nå er det bare å vente på at første spadetak blir tatt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *