Når skal det bli stopp på forskjellsbehandling i plan- og byggesaker i Larvik kommune  ?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Eiendomsmegler Knut Leinæs går i dagens lokalavis hardt ut mot kommunens byggesakspraksis. Bøkebloggen er helt enig i hans påstand : «Hvis Larvik vil være en hyttekommune må de slutte å forskjellsbehandle hytteeiere. «

Byggesakssjef Janne Kvisvik forteller at det er kommunestyret som fastsetter gjennom kommuneplanens arealdel hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.

Kvisvik forteller at hennes avdeling sin rolle er å behandle innkomne søknader i henhold til de planer som er vedtatt av kommunestyret og i henhold til gjeldende lovverk.

Bøkebloggen har de to siste årene sett hvordan den samme Kvisvik har godkjent prosjektene Kvartal 9 og Gamle Brannstasjon i sentrum av Larvik. 

Vi mener at Janne Kvisvik  IKKE har forholdt seg til hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer i disse prosjektene. Hvorfor er det forskjellsbehandling ?

Bøkebloggen har mottatt et titalls saker fra fortvilte innbyggere som ikke får hjelp av Byggesak i Larvik kommune. De blir hele tiden møtt med at det er privatrettslig forhold. Selv om innbyggerne legger frem dokumentasjon om at utbyggere ikke har bygd etter godkjente tegninger så nekter Byggesak å komme på tilsyn. 

Ordfører, rådmann og politikere, nå er det på tide å våkne. Rydd opp i ukulturen og få stoppet forskjellsbehandlingen før det er for sent.

Dette er ikke en kommune nye innbyggere flytter til nå, tvert i mot er det mange som vurderer å flytte til Sandefjord. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *