Betyr denne avgjørelsen at det nå er fritt frem for alle å privatisere / bygge ulovlig i strandsonen ? 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Nicander vant i dag omkampen om brygga på Lamøya 71. 

Administrasjonen har etter en konkret vurdering konkludert med å anbefale planutvalget å ta klagen til følge og gi tillatelse til søkers subsidiære søknad, dvs. en fast konstruksjon med tilnærmet samme utforming som tidligere brygge men med en endret plassering. 

Planutvalget tok i dag klagen til følge ved avstemning 5-4 og planutvalgets vedtak i sak 040/17 oppheves og det fattes følgende vedtak:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers prinsipale søknad avslås på grunn av at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for godkjenning av søkers subsidiære søknad godkjennes.

I medhold av pbl. § 20-1 jf. § 20-4, godkjennes søkers subsidiære søknad om godkjenning av brygge med en lengde på 11,9 meter i tillegg til landfeste.

Vedtaket kan påklages. 

Siden vedtaket kan påklages så regner vi med at saken nå etterhvert havner på Fylkesmannens bord. 

2 AP, 1 SP, 1 SV og 1 KRF stemte for i saken. 

Grunn til at disse 5 snudde i saken var at de hadde hørt en annen «historie» om saken. Denne «historien» ble ikke fortalt i dagens møte !

Men hva skjer videre  nå ? Er det fritt frem for alle å privatisere / bygge ulovlig i strandsonen ? 

 

Les hele innstillingen fra administrasjonen til dagens møte Planutvalget på denne linken. 

Les også Bøkebloggens innlegg etter at saken ble behandlet desember 2016 på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *