Er ikke dette korrupsjon når kommunen ga dispensasjon i 2015 og utbygger sparte millioner ?

Les hele saken under bildet.


Foto:solarlux balkonginnglassing

Er ikke dette kommunal korrupsjon ?

I februar 2015 ga Larvik kommune dispensasjon slik at en utbygger sparte millioner ved at han fikk fritak for innglassing av leiligheter. Ved fritaket av innglassing så sparte også utbygger store summer på sprinkelanlegg som er et krav. 

I sak 473/14 ble det også søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser § 2.1 b og § 2.10. Dispensasjonen gjaldt fritak fra kravet om innglassing av balkonger( som følge av støykrav).Søknad om dispensasjon ble avslått administrativt.
Dette avslaget ble påklaget, og klagen ble tatt til følge. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra reguleringsplanens krav til støyskjerming. 

Dette var begrunnelsen fra administrasjonen i 2015:
Administrasjonen finner at de konsekvenser som evt. innglassing av balkonger har for bygningen som miljøskapende element i bybildet er uheldige. Den åpenhet og rytme som er lagt opp til i fasadeutformingen, vil utvilsomt bli påvirket negativt dersom innglassing av balkonger blir gjennomført. 
Hele vedtaket på denne linken.

Søknad fra beboere om innglassing i 2017. 

Saken gjelder søknad datert 31.03.2017, etter plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-3, om tillatelse til å glasse inn deler av balkong med skyvedørsløsning i front i 4.etg i Sverresgate 10. Søknad om tillatelse avslås med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 29-1 og 29-2. 

Dette er deler av begrunnelsen i avslaget fra administrasjonen nå i 2017:

Basert på at tiltakene, etter administrasjonens vurdering, ble ansett til ikke å ivareta de krav som plan- og bygningslovens § 29-1 og 29-2 setter til utforming og visuelle kvaliteter, ble søknadene avslått.
Et viktig moment i saken er at innglassing av balkongene tidligere har vært gjenstand for behandling i kommunen, ved at det ved oppføring av bygget ble søkt om og gitt dispensasjon fra støykravet med bakgrunn i at man anså at innglassing ville forringe bygningens arkitektoniske uttrykk. Hele vedtaket på denne link.

Avslaget på søknad fra beboere om innglassing i 2017 klaget inn til Planutvalget. 

Avslaget ble klaget inn til Planutvalget i møte 20 juni 2017 og klagen ble tatt til følge. 

Vedtak:
Klagen tas til følge. Det tillates innglassing i følge søknad av 3 balkonger i Sverres gate 10, Kvartal 9 i Larvik sentrum.
Det er en forutsetning at sikkerhet ift. brann og rømning er dokumentert. Hele vedtaket på denne linken. 

 

Byggesak i Larvik kommune blir gransket av Telemark Fylkesrevisjon. Men i denne saken mener vi Byggesak gir et riktig avslag i saken fordi de ga utbygger dispensasjon i 2015.

Men er det da riktig at politikerne i Planutvalget overprøver Byggesak og enstemmig godkjenner søknaden ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *