Og at Grandkvartalet er en viktig premissleverandør for å få til utvikling i sentrum.

Ordfører i Larvik forstår at eierne av Prinsekvartalet sitter i en vanskelig situasjon

Vi leser nå i lokalavisen at det er problemer for utbyggerne av nye Prinsekvartalet. Slik det nå er godkjent så er ikke prosjektet liv laga. 

Utbyggerne mener at det er for mye næringsareal i Larvik sentrum i forhold til etterspørselen om dagen. Derfor ønsker de nå å doble antall leiligheter fra 20 til 40 leiligheter og kun satse på boliger i sentrum. 

Ordfører uttaler at dette er en prinsippavgjørelse som naturligvis må behandles politisk. Men hvis alle utbyggere skal behandles likt i Larvik så vil vi vel tro at dette kan ordnes?  

Samtidig venter vi spenning på første spadetaket i Grandkvartalet. Her er det vel også planer om store næringsarealer i de nederste etasjene. Litt merkelig at dette prosjektet er liv laga med så mye næringsarealer ? 

Nye Larvik kommune trenger vel et nytt rådhus snart.

Kanskje en kunne løst dette ved å inngå en langsiktig leieavtale med utbyggerne av Grandkvartalet slik at det nye rådhuset kan erstatte deler av næringslokalene  som er godkjent i planen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *