Tom Henning Ruud tiltrer som HR-rådgiver i HR-avdelingen fra 1. januar 2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Ledergruppen i nye Larvik kommune begynner å ta form .​

Prosjektleder og kommende rådmann Jan Arvid Kristengård har startet arbeidet med å få på plass ledergruppen i nye Larvik kommune

Nye Larvik kommune skal ha fire kommunalsjefer i tillegg til en assisterende rådmann. Nå starter prosjektleder og kommende rådmann Jan Arvid Kristengård, arbeidet med å få på plass den nye ledergruppen.

Rådmann i ny kommune har nå  inngått avtale med Tom Henning Ruud om at han tiltrer som HR-rådgiver i HR-avdelingen fra 1. januar 2018.

Dette medfører også at stillingen som Kommunalsjef for Areal og teknikk i nye Larvik kommune vil bli lyst ut eksternt. Også stillingen som Kommunalsjef for Helse og omsorg i nye Larvik kommune lyses ut eksternt. Karen Kaasa går som kjent inn som rådgiver i Helse og omsorg.

Jan-Erik Norder og Per Sortedal har takket ja og fortsetter som kommunalsjefer. 

Når ledergruppen er på plass vil arbeidet med organisering av det enkelte tjenesteområde starte opp. Dette arbeidet vil ledes av kommunalsjefene.

Larvik kommune trenger nå to nye kommunalsjefer med faglig tyngde og ledelse erfaring. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *