En beboer på Tenvik søkte om å bygge garasje i 2016, men fikk avslag på søknaden.

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse​ ?

I søknad datert 20 april 2016 ble det søkt om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje på eiendommen gbnr. 4055/11, Tenvikveien 13 A.

Eiendommen har et areal på 528 m2. Det kan opplyses at eiendommen opprinnelig hadde et areal på ca 1060 m2, hvor det i 2011 ble gitt tillatelse til fradeling av en selvstendig tomt fra denne eiendommen (gbnr. 4055/88). Det er her gitt tillatelse til oppføring av ny bolig med en utnyttelse på 38 % BYA.

Det var ikke innkommet naboprotester på tiltaket. 

Administrasjonen avslo søknaden i sak 429/16, i vedtak av 22. juni 2016. Les avslaget på denne link. 

Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Piombino MDG) mot 4 (Eliassen KRF, Manvik FRP, Steen H, Offenberg H) stemmer som ble avgitt for Steens forslag.  Les avslaget på denne link.

Vedtaket (klagen) ble så stadfestet av Fylkesmannen 30 september 2016 – klage – gbnr 4055/11 Tenvikveien 13 A – Larvik – garasje – maksimal tomteutnyttelse

Nå viser det seg at eier av Tenvikveien 13 A har bygd denne garasjen uten at tillatelse er gitt. 

Nå har eieren engasjert Norconsult AS for å få prosjektet godkjent. Det som forundrer oss er at tidligere byggesakssjef i Larvik kommune Jan Bergan nå er hyret inn av Norconsult AS for å bistå eieren av Tenvikveien 13 A. Jan Bergan har også jobbet som saksbehandler hos Fylkesmannen i Vestfold. 

Hvordan kan en tidligere byggesaksjef i Larvik kommune leie seg inn til Norconsult AS og prøve å  få «godkjent» et ulovlig tiltak i ettertid ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *