Fylkesmannen tok ikke klagen til følge, men nå er saken klaget inn til Sivilombudsmannen


 

Grandkvartalet anket til Sivilombudsmannen. 

Klagen fremsettes på vegne av Prinsekvartalet Borettslag/Sameie, Funkisgården Borettslag. Larvik Bys Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg Velforening, Torstrand Vel, Bøkelia Vel, Larvik Historielag, Fortidsminneforeningen Vestfold og Tolleroddens Venner. Det var de samme borettslag og foreninger som påklaget reguleringsvedtaket til fylkesmannen. 

Etter klagernes mening åpner reguleringsplanen for byggehøyder som er langt over hva man med rimelighet kunne ha forventning om. Klagerne applauderer for utvikling av kvartalet. De fysiske rammene og da først og fremst høydene, må imidlertid vie en større respekt for miljøet samt for hva det i byplanen fremstår som alminnelig enighet om. 

Klagernes påstand i denne saken gjelder behandlingsmåten, og er følgende: Fylkesmannens vedtak og kommunens reguleringsvedtak er begge ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil. Saken må henvises til ny behandling i kommunen. 

 

Hele klagen kan leses på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *