Eierne av brygga på Lamøya tilkjennes dekning av sakskostnader med kr 13 750,- inklusiv mva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Eierne av brygga på Lamøya sitt krav om dekning av sakskostnader i forbindelse med sak om oppføring av brygge tas til følge. De tilkjennes dekning av sakskostnader med kr 13 750,- inklusiv mva.

Ettersom kravet refererer seg til arbeid med å endre mangel ved Larvik kommunes vedtak, finner Fylkesmannen det rimelig at det økonomiske ansvaret legges på kommunen, jf. fvl. § 36 tredje ledd.

Larvik kommune bes utbetale kr 13 750,- inkl. mva. til adv. Anne Tellefsen sin klientkonto. 

Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Hele vedtaket fra Fylkesmannen ligger ute på Larvik kommunes side og kan leses på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *