«Hvordan brukes pengene som Larvik kommune har fått av Helseministeren?» spør Sølvi Engell Iversen, leder av Larvik Revmatikerforening i dagens innlegg.

Les hele saken under bildet. 


Foto: fjordkysten.no

Er kommunehelsetjenesten på banen? – eller sover de i timen?

Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering har kommunene fått et større og utvidet ansvar for helsetjenester innen rehabilitering. Norsk Revmatikerforbund ønsker å bidra til å sikre et godt pasientforløp i vår kommune.

Nedsatt muskel- og skjeletthelse koster Norge 73 milliarder kroner årlig.
Denne sykdomsgruppen er en av de dyreste ikke-dødelige sykdommene for samfunnet, og det som gir størst tap av livskvalitet i befolkningen. Nesten halvparten av alt sykefravær her i landet er knyttet til muskel ? og skjelettsykdommer og plager. De samme sykdommene står for en tredjedel av all uførhet.  Derfor er rehabilitering så viktig, enten det er tilpasset trening, varmtvannsbasseng, fysioterapi eller andre rehabiliteringsformer.

Vi i Norsk Revmatikerforbund har jobbet for å få på plass en opptrappingsplan for rehabilitering. Endelig ble det lansert en opptrappingsplan i statsbudsjettet for 2017. Sammen med samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen peker opptrappingsplanen på den viktigste endringen: det meste av all rehabilitering fremover skal skje i kommunal regi.

«Derfor er det også et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten» står det i planen. Det betyr at kommunen vår får flere oppgaver, og mer ansvar. Men også flere midler, og muligheter. Er kommunehelsetjenesten og helsepolitikerne på banen?

Kommunene i Norge får i år 200 millioner med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering». 100 millioner av disse er prosjektmidler kommunen må søke om, og 100 millioner er frie midler. Halvparten av pengene vil altså forsvinne mellom hendene våre hvis vi ikke aktivt skaper og forbedrer tjenester, og søker om midler til dette arbeidet i vår kommune. Norsk Revmatikerforbund er bekymret for at pengene vår kommune får i frie midler, ikke vil bli brukt til rehabilitering, men spres utover en allerede strukket kommuneøkonomi. Er helsepolitikerne i kommunen vår våkne?

I september er det Stortingsvalg. Våre lokalpolitikere har fått et mye større ansvar enn før for innbyggernes helse, det blir nok et faktum også etter valget. Dette er ingen enkel oppgave, og her må alle gode krefter tas med på råd for å tenke nytt og fremtidsrettet.

Vi i Norsk Revmatikerforbund bidrar veldig gjerne til å utvikle gode prosjekter innen samhandling og rehabilitering som gjør at kommunens innbyggere får gode rehabiliteringstilbud. Vi har brukerkompetanse som er nødvendig for å utvikle gode rehabiliteringstjenester.

Sammen kan vi få til et løft, og øke livskvaliteten for alle som trenger rehabilitering i vår kommune.

La oss ikke sove i timen! La oss sammen bedre rehabiliteringstilbudet som trengs i vår kommune ?  Mulighetene er der NÅ!

 

Sølvi Engell Iversen, leder

Larvik Revmatikerforening

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *