Oppskrift for å fikse manglende mobildekning i Larvik kan være et spleiselag. 

Les hvordan andre kommuner har utbedret mobildekning. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bedre mobildekning rundt Vermundsjøen

 I desember i fjor fattet kommunestyret i Åsnes et vedtak om å bevilge penger til videre mobilutbygging i Åsnes kommune. Deretter kom Hof/Åsnes Finnskog grenderåd, som en del av Landsbyen Flisa-arbeidet, med innspill om bedre dekning i dette området.

Grenderådet satte dermed saken på kartet. Sammen med kommunestyrevedtaket fra desember førte dette til at jobben med å forbedre mobildekningen ved Vermundsjøen ble lagt ut på anbud.

Anbudskonkurransen endte med at Telenor ble valgt som leverandør, og det ble inngått en intensjonsavtale mellom Åsnes kommune og Telenor.

Åsnes kommunes budsjett for dette prosjektet er 1,1 millioner kroner. Og Telenor bekoster utstyr til ca 0.9 millioner. 

Les hele saken på denne linken til Åsnes kommunes hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *