Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner.

OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK – SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!

Igjen opplever vi i Larvik en tragisk hendelse hos oss i blant våre eldste. En eldre kvinne får ikke den hjelpen hun burde ha hatt.

Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner. I riksmedia pga. forhold som vi innbyggere og pårørende opplever som svært kritikkverdig og som har tragiske utfall.

Atter en gang kan det se ut som om fylkesmannen skal se på saken. Men begynner tilliten å forvitre selv om fylkesmannen blir koplet på, når det for oss innbyggere «aldri tar slutt?» Kommunalsjefen innen helse og omsorg var etter vår oppfatning litt vel rask med å frikjenne kommunen for en hver skyld, fagforeningen støtter opp om de som de representerer, og mener kritikken fra de pårørende kan være uberettiget. Tiden vil kanskje vise hva som faktisk skjedde.

Den omtalte eldre kvinnen har over tid blitt tynnere og tynnere og er avmagret. Hvorfor har man ikke kunnet gripe inn tidligere og gitt denne eldre kvinnen et forsvarlig tilbud? Hvorfor må det gå så langt før hun får forsvarlig behandling? Kanskje vi får svar på dette innen et halvt års tid fra fylkesmannen. I mellomtiden går tiden og vi håper at vi for vår del ikke opplever lignende episoder i fremtiden.

Men nå må både den administrative og politiske ledelse ta grep. Det vil definitivt være svært utfordrende for sittende ordfører Rune Høiseth og Ap, å få fornyet tillit, om vi i Larvik opplever slike hendelser gang på gang før kommunevalget i sept. 2019.

Vi vet at de som jobber i kommunen og spesielt innen eldreomsorgen, gjør en fantastisk innsats, ofte langt mer enn det som forventes, men vår ordfører og kommunestyret må nå virkelig og en gang for alle ta tak, slik at vi i Larvik ikke opplever at dette skjer gang på gang. Det står om helse og liv.

Historien vil snart vise om våre folkevalgte, med Ap i spissen, tok de grep som måtte taes.

Redaksjonen i BB

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *