Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utredning av ny do på Padlehytta koster Larvik kommune 100 000 kroner.

Larvik kommune ønsker konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme inntil kr 100.000,-, alle kostnader inkludert.

Oppdraget skal være ferdig innen 1. februar 2018. 

Les hele dokumentet » Forprosjektet Dalheimbukta/Framnesodden -vann- og avløpsløsning» på denne linken. 

Aktuelle traseer over land er grunnlendt/fjell. Det foreligger et forslag om å etablere et trykkavløpsanlegg over land (graving og eventuelt styrt boring), med påkobling til kommunal avløpsledning langs Gopledalsveien. 

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og hva blir kostnader på et slikt prosjekt ? 5 millioner ? 10 millioner ? 15 millioner ? Eller mer ?

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Bør ikke Larvik kommune heller prioritere renovering av kloakk / vannledningsnettet i feks Bøkelia i Larvik sentrum ? Her stanker det kloakk i gatene og nettet er 100 år gammelt. Dette var planlagt ferdig i løpet 2013 , men ble så utsatt 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *