Både Vinje og Tjøme kommune har nå blitt gransket for mistanker om korrupsjon i byggesaksavdelingene. 

Les mer om resultatene i dagens innlegg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Telemark kommunerevisjon IKS gransket Vinje kommune og BDO Norge har gransket Tjøme kommune. 

Telemark kommunerevisjon IKS er eid av ca 20 kommuner og fylkeskommuner i Telemark og Vestfold. 

Tilrådingar fra Telemark kommunerevisjon IKS til Vinje kommune.

Vi meiner at Vinje kommune bør:

 • sette i verk tiltak som medverkar vidare til å sikre forsvarleg handsaming i byggjesaker, til dømes:
  • sjå til at den mynde som byggjesakshandsamarane skal ha er delegert i tråd med kommunelova og delegasjonsreglementet,
  • dokumentere rettleiing i større grad,
  • ha sjekklister som er egna til å sikre at byggjesøknadar er fullstendige og at sakene blir tilstrekkeleg utgreidd,
  •  
 • sette i verk tiltak som medverkar til vidare reduksjon av risikoen for korrupsjon i handsaming av byggjesaker, til dømes:
  • gjennomføre risikoanalysar av byggjesakshandsaminga,
  • ha tiltak for å rullere på handsaming av saker frå firma som jamleg sender søknadar til kommunen,
  • ha tiltak for sidemanns- og leiarkontroll i handsaming og vedtaksfesting i byggjesaker,
  • dokumentere habilitetsvurderingar.

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjonen kan leses på denne linken. 

 

BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. BDO i Norge har over 1300 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet.

Tilrådinger fra BDO Norge til Tjøme kommune.

Vår vurdering

Nåværende og tidligere ansatte ved byggesaksavdelingen har opplyst om manglende kunnskap om kommunens etiske retningslinjer. Det er minst tre år siden retningslinjene er gjennomgått med ansatte i Plan, teknikk og miljø. Det er ikke vist til systematisk opplæring eller innføring i retningslinjene. De ansatte i byggesaksavdelingen har ikke mottatt dilemmatrening eller læring om handlemåte ved habilitetsutfordringer. Det presiseres at slik handlemåte skulle forutsette kunnskap om forhold som kunne medføre inhabilitet. 

Ansatte i Plan, teknikk og miljø er ikke gitt tilstrekkelig opplæring i kommunens etiske retningslinjer. Varslede tiltak er ikke gjennomført og kommunens deltakelse i korrupsjonsnettverk har ikke bidratt til at ansatte har økt bevissthet. 

Det er identifisert at to ansatte ved byggesaksavdelingen har brutt med Tjøme kommunes etiske retningslinjer i hhv. 2010 og 2015.

Det er identifisert at en kommunestyrerepresentant har brutt med Tjøme kommunes etiske retningslinjer i 2015.

Hele den omfattende rapporten på 38 sider fra BDO Norge kan leses på denne linken. 

Dagens Næringsliv hadde også en stor sak om Tjøme kommune i helgen. Se denne link.

 

Bøkebloggen venter i spenning på granskningsrapporten av Byggesak i Larvik kommune som legges frem på Kontrollutvalgets møte i oktober. 

Etter å ha lest rapportene både fra Vinje og Tjøme kommune så har BDO gjort en meget grundig jobb og satt fokus på enkeltsaker hos Tjøme kommune. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *