Forsømmelsene som er dokumentert er massive og viser at de to ikke tar inn over seg den faktiske forhold.

Les hele saken under bildet fra siste møte i Fellesnemnda Lardal/ Larvik. (Deler av kommunestyret i nye Larvik kommune. )


Foto: nyelarvik.no

RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE – UTROLIG LESING

I en rapport hvor det framkommer 60 kritikkverdige forhold som byggesaksjefen er ansvarlig for, med lovkrav som  ikke er overholdt, internkrav, sporbarhet ikke overholdt og en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen, er det med undring man leser rådmannens høringssvar hvor byggesaksjefen er saksbehandler. (Les hele høringsvare på s 55-59 på denne linken.)

Forstår forfatterne hva en forvaltnings revisjon er, og omfanget av hva som framkommer?

Forsømmelsene som er dokumentert er massive og viser at de to ikke tar inn over seg de faktiske forhold. Svarene er bortforklaringer av eget ansvar og mangel på forståelse på hva et kvalitet system er og fungerer. Det argumenteres med at arbeid er igang med å innføre forbedringer, men et stort flertall av forholdene ble påpekt i 2013 revisjonen, men er fremdeles ikke utført etter 4 år!

Byggesaksjefen begynte i stillingen 1.01.2015 og  har hatt 34 måneder å innføre endringer som var nødvendige og har per dags dato ingen konkrete planer som viser hvordan dette skal skje. En rekke korrupsjons risikoer er påvist men ingen overordnet analyse er planlagt. På side 72 i rapporten med overskriften: 

«I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i byggesaksbehandlingen?»

Her listes 8 alvorlige mangler som er besvart i punkt 2.3 med bortforklaringer og en arroganse som er helt uforståelig.  TQM=(Total Quality System) nevnes ikke med ett ord, til tross for at rapporten anbefaler dette kvalitets verktøyet med internasjonalt ry, anbefales også av Transparency International.     

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Hvordan kan de folkevalgte la dette passere? Hvilke grep og hva vil nå de folkevalgte gjøre for at dette ikke gjentar seg?

Vår anbefalinger til Larvik kommunestyre er at Byggesaksavdelingen granskes på nytt og at også Planavdelingen inkluderes denne gangen. Denne granskingen bør nå utføres av feks BDO eller andre kompetente advokatselskaper.

 

Les også mandagens innlegg «Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler» på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg «To registre – dobbel bokføring» på denne linken. 

Les også fredagens innlegg «Vedtak-uten godkjenning» på denne linken. 

Les også søndagens innlegg » Planutvalgets- Dispensasjons praksis feil og ikke alltid lovlig» på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *