Vi vet nå at byggesaksbehandlere i både Larvik, Vinje og Tjøme er under politietterforskning.

Boss and business team on green background
Licensed from: zeffss / yayimages.com

Korrupsjonen i Drammen er bare toppen av et isfjell.

Det foregår nok mye mer korrupsjon i norske kommuner enn det som faktisk har blitt avdekket i Drammen, Tjøme, Larvik og Vinje. Vi vet nå at byggesak i både Larvik, Vinje og Tjøme er under politietterforskning. Nå har lokalt politi fått bistand fra Økokrim i en større etterforskning av flere byggesaker der saksbehandleren i Larvik er blant flere korrupsjonssiktede. 

Norge har stor grad av lokal forvaltning og små forhold kan lett utvikle kameraderi og korrupte relasjoner. Folkevalgte og kommuneansatte må være klar over at mange forhold faller inn under korrupsjonslovgivningen. For eksempel hvis lokalpolitikernes venner får byggetillatelse på en uregulert tomt. 

Og hvis store utbyggere får dispensasjoner fra byplaner og reguleringsplaner med hjelp fra politikere og saksbehandlere i kommunene vil dette gi utbyggerne mange millioner i ekstra fortjeneste på bunnlinje. Dette er er absolutt en type korrupsjon. 

Men i mange tilfeller mistenkes og suspenderes kommuneansatte uten at den mulige korrupsjonen noen gang havner i rettslokalet.

Bøkebloggen hadde i mars 2017 en artikkel om korrupsjon Her informerte vi om at i 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Les hele saken på denne link. 

Bøkebloggen fikk i mars informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Les mer om Transparency International på denne link. 

Granskingsrapporten fra Telemark kommunerevisjon viser at ledelsen ennå ikke har satt full fokus på korrupsjonsforebyggende tiltak i Larvik kommune. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *