«Ledelsen i Larvik kommune er ikke i stand til å ta kritikk overhode,» skriver Julien Piombino i dagens innlegg. 

Fortjener en privat sak 8 ganger mer spalteplass enn en kritisk revisjonsrapport av byggesak i Larvik kommune ?

Som lovet på min Facebook side for en uke siden, skriver jeg noen ord om møtet i kontrollutvalget 25 oktober. Jeg valgte å vente en uke for å se hva som kom i Østlands-Posten først. Ingen vits i å gjenta det som allerede er skrevet.

Men siden Østlands-Posten foretrekker å lage enda en artikkel om en mur på mitt tidligere hus fremfor å dekke alvorlige ting som har kommet frem i granskings- rapporten fra Telemark kommunerevisjon, så vil jeg gjøre det i dette innlegget.

Onsdag forrige uke var det også møte i kontrollutvalget. På dagsorden var det kun rapporten fra kommunerevisjon som skulle behandles. I tillegg til rapporten hadde flere medlemmer fått henvendelser fra publikum som understrekker de problemene som drøftes i rapporten. Utvalget valgte å behandle utelukkende det som stod i rapporten.

Rapporten fra kommunerevisjon, hvor Larvik kommune er en av hovedaksjonærene, er imponerende og gir ett godt innblikk i hverdagen som mange, internt og eksternt, opplever som problematisk.

Fra medlemmer kunne vi høre at de skulle gjerne sett at kommunen hadde en bedre kvalitetskontroll og mottakskontroll. Men at med 143 saker om ulovlig byggearbeid så måte kommunens tilsynsavdeling sjonglere mellom å ta tak i disse og å følge tilsynsstrategien de er pålagt å følge. Det skyldes på ressursknapphet. Det ble også bemerket at ledelsen ikke har gjort noe i kjølevann av korrupsjonssaken for å forebygge korrupsjon.

Kommunerevisjon hadde i tillegg til å finne mange kritikkverdige eksempler og uryddig forholder med mangel på sidemannskontroll, mangel på klare roller i avdelingen, frykt blant de ansatte for å si i fra osv. Det var også sendt ut en brukerundersøkelse. Undersøkelsen viste at en av fire var svært misfornøyd med behandlingen de hadde fått av byggesaksavdelingen og nesten 50% som var enten misfornøyde eller svært misfornøyde.
Rådmannens eneste kommentar til dette var at med en svar prosent på 56% var ikke undersøkelsen representativ, noe som er rimelig spesielt da revisjon selv mente at prosentandelen var veldig høy.

Lederen gikk så langt som å si at rådmannens besvarte kritikken på en arrogant måte.

Det er akkurat det som er kjernen i problemet, det er en avdeling som helt åpenbart har store utfordringer, og rådmannens eneste svar er å dekke over på en arrogant måte. Ledelsen er ikke i stand til å ta kritikk overhode. Det kan også virke som de ser ned på politikere og vi er i en situasjon hvor administrasjon ikke er her for befolkningen, men hvor befolkningen er her for å tilfredsstille administrasjonen. Det må kunne kalles en ukultur.

Rådmannen ble også spurt hvorvidt varslere beskyttes. Rådmannens svar var for en gangs skyld klar, loven sier at de skal beskytte når ansatte varsler, ikke publikum. Men at i praksis så skal også publikum beskyttes. Jo takk.

Det er to momenter jeg ønsker å kommentere ytterliggere.

-Det blir ofte brukt ressursknapphet for å forsvare at avdelingen ikke fungerer. Men det blir ikke gitt noen tall på antall ansatte eller lønnsnivå. Er det verre nå enn før? I så fall hvor mye lavere. Mens Jan Bergan var leder på byggesak hadde jeg som leder i 12K samarbeid for byggesak tilgang til både antall ansatte og lønnsnivå. Da var Larvik i tet både på antall byggesaksbehandlere per innbygger og ikke minst lå lønninger i snitt nesten 75 000kr over lønninger i Sandefjord. Men ting kan selvsagt ha endret seg siden 2013. Det ble også påpekt at mange slutter i avdelingen, i så fall hvorfor, spesielt om lønninger er over nivået i nabokommuner. Og hvorfor er det de med faglig bakgrunn som forsvinner? Ingen av disse spørsmålene ble stilt i møtet eller etter.

-Rådmannen sa også at uansett hvilke tiltak kommunen hadde innført så kunne de ikke avdekket den korrupsjonssaken som er under etterforskning. Saken ble visstnok varslet kommunens ledelse allerede for over 5 år siden og vedkommende ble flyttet internt for å unngå bråk. Det vet rådmannen, det vet Østlands-Posten, det vet utvalget, men ingen tør å spørre eller snakke om det.

Det var modig gjort å bestille en revisjon av byggesak, konklusjonen i rapporten er nedslående. I det private hadde nok noen i ledelsen blitt bedt om å finne seg en annen jobb. Det var også modig gjort å konfrontere rådmannen og å ta opp de fleste problemene. Men konklusjon er skuffende. Det ble ingen politisk enighet om å rydde opp, konklusjon er mer eller mindre å fortsette og se om det går seg til. Politikere setter sin arbeidsgivers ansvar foran sitt ansvar om å sikre publikum de tjenester de har krav på og betaler for. Å ta arbeidsgiver ansvar på alvor er meget viktig, men at det skal gå foran uansett hva som avdekkes er uheldig.

Dette kan potensielt skade dere 1200 innbyggere som skal sende eller få sendt en byggesøknad til Larvik kommune i 2018. Eller dere som er enda flere og som blir naboer til disse tiltak det søkes om.

Joda, ØP kan godt skrive om huset mitt så mye de orker, det er helt greit. Men fortjener min privat sak 8 ganger mer spalteplass en revisjon av byggesak som kom med en så krass kritikk av avdelingen? Og når de dekker saken er den såpass rosamalt av vi som har satt oss inne i det ikke kjenner saken igjen. Mens huset mitt derimot, der er det krydret med så mange faktafeil som overhode mulig. ØP er en del av AMedia, en kommersiell aktør ute etter så mange klikk som mulig. Ikke nødvendigvis sannheten eller publikums beste. For min del ØP=fake news.

Julien Piombino

 

Les også innlegget «Tilsynsavdelingen i Larvik ute av kontroll» på denne linken. 

Les også søndagens sak «Korrupsjonen i Drammen er bare toppen av et isfjell.» på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *