Nå har en beboer på Tenvik fått «tilgivelse» og byggesak har godkjent garasjen. 

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse​ er oppskriften i Larvik kommune. ​

I søknad datert 20 april 2016 ble det søkt om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje på eiendommen gbnr. 4055/11, Tenvikveien 13 A.

Administrasjonen avslo søknaden i sak 429/16, i vedtak av 22. juni 2016. Les avslaget på denne link. 

Planutvalget viste til saksfremlegget i møte 23 august 2016 og kan ikke se at det har fremkommet forhold som tilsier omgjøring av administrasjonens vedtak datert 22. juni 2016. 

Rådmannens forslag ble vedtatt.  Les avslaget på denne link.

Vedtaket ble så stadfestet av Fylkesmannen 30 september 2016 – klage – gbnr 4055/11 Tenvikveien 13 A – Larvik – garasje – maksimal tomteutnyttelse

I mai 2017 oppdaget bygningskontrolløren i Larvik kommune at garasjen var bygd. Det ble umiddelbart gitt stoppordre og varsel om tvangsmulkt på kr 50000,- Se vedtaket på denne linken. 

Nå viser det seg at eieren har fått godkjent den ulovlige bygde garasjen hvor byggesak har godkjent en søknad om allerede gjennomførte tiltak på eiendommen. Vedtaket er et såkalt «Delegert vedtak». Det betyr muligens at verken Planutvalg eller Fylkesmann er varslet om godkjenningen ?

Oppskriften er derfor: Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse. Søk i ettertid og slike søknader tar Larviks største rådgivende ingeniørfirma seg av. Her jobber det tidligere byggesaks sjefer i Larvik kommune og tidligere ansatte hos Fylkesmannen. 

Spørsmål til rådmann, Planutvalg og Fylkesmann ? Er dette måten det skal gjøres på ? Betyr dette at det ikke får noen økonomiske konsekvenser for eieren? Hadde det ikke vært på sin plass at eieren måtte betale tvangsmulkten på kr 50000,- ?

Les også tidligere innlegg på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *