Det er Framparken Eiendom AS som eier bygget. 

small football stadium
Licensed from: BaLL LunLa / yayimages.com

Leder av planutvalget i Larvik kommune har fått stoppordre av bygningsinspektør Tom Mangelrød

Grunnet oppsøkende kontroll foretok kommunen en undersøkelse på ovennevnte eiendom 30.10.2017. Følgende personer var til stede ved kontrollen: Arild Jacobsen driftsleder for Fram IF, Linn-Ida Ellingsen, tilsynsjurist og Tom Mangelrød, bygningsinspektør Larvik kommune.

Det er Framparken Eiendom AS som eier bygget, styreleder her er planutvalgets leder Steinar Nyland. Se link til proff.no.

Det er oppført et tilbygg til idrettshallen på ca. 350 m2 i 2 etasjer uten at det foreligger en godkjent igangsettelsestillatelse. Se link til stoppordre. 

Det foreligger en godkjent rammetillatelse, det er et vilkår i rammetillatelsen om sammenføyning av eiendommer, som idrettshallen står på. Det er innsendt søknad om igangsettelsestillatelse som ikke kunne behandles da vilkåret i rammetillatelsen ikke var utført.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-4 gis pålegg om stans av arbeid som umiddelbart må etterkommes. Arbeidet/tiltaket må ikke fortsette før en eventuell tillatelse foreligger.

Det blir spennende om det etterhvert fastsettes tvangsmulkt for denne overtredelsen.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *