Hva lærte 3 toppledere i Larvik kommune på seminaret «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» i 2013 ?

Les hele saken under bildet

Refusal of bribery
Licensed from: Vaeenma / yayimages.com

 

Hvorfor satte ikke ledelsen i Larvik kommune i gang tiltak for korrupsjonsbekjempelse i 2013 ?

I 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Hele saken ble omtalt i ØP 14 februar 2013. 

Transparency International er en internasjonal organisasjon som kjemper mot korrupsjon. Transparency International Norge (TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.
Transparency International  Norge har en flott hjemmeside med mye stoff om korrupsjon. Ta en titt på hjemmesiden her. 

Transparency International  Norge har laget en 40 siders håndbok i antikorrupsjon, «Beskytt kommunen». Ta en titt på denne linken. 

Bøkebloggen har fått informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Vi har ikke noe informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt av ledelsen etter dette seminaret. Noen som vet noe om dette ?

Det vi vet er at Telemark kommunerevisjon IKS i 2013 utførte en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Siden Kontrollutvalget på nytt nå i 2017 bestiller en ny forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS med fokus på korrupsjon, «I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? » så har muligens ikke ledelsen satt i gang tiltak etter seminaret i 2013 ? 
Hele bestillingen fra Kontrollutvalget til Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken.

Til slutt vil vi anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *