Larvik trenger ikke en container terminal inntil en kirkegård på Torstrand.

Container Ship
Licensed from: EvrenKalinbacak / yayimages.com

 Ny jernbaneterminal for godstog på Sikatomta.

Kommunen har mottatt søknad om oppføring av ny jernbaneterminal for godstog på Sikatomta. Søknaden er levert av Kokkersvold AS på vegne av tiltakshaver Larvik havn AS. Denne kan etter gjeldende regelverk behandles administrativt. Det er ønske fra ordfører om å løfte denne saken til politisk behandling. 

Når kommunens heleide datterselskap skal nå investere et store beløp må det foreligge en troverdig analyse som begrunner beslutningen.

Hvor mye kommer Larvik havn til å tjene på dette og hva er miljøgevinsten?

Kommunestyret skal i dagens møte avgjøre en sak fra ordfører : ENDRET DELEGASJON I SAK OM NY JERNBANETERMINAL – SKIRINGSSALSGATE 35, SIKATOMTA . Hele saken kan leses på denne linken. 

Kjære politikere ! Holder det ikke med en container havn nede i havnen ?

Tenk litt på innbyggerne på Torstrand og Østre Halsen som allerede har nok støy. 

Larvik trenger ikke en container terminal inntil en kirkegård og ved siden av kontorer/butikker langs Elveveien. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *