All grunn til bekymring hvis ny stasjon etableres i Kongegata i Larvik!

Train passing through tunnel
Licensed from: leungchopan / yayimages.com

Dramatikk rundt jernbaneutsettelse i Larvik. 

I kommunestyret på onsdag bestemte politikerne å utsette saken fordi administrasjonen i Larvik kommune hadde fått inn nye opplysninger.

Onsdag i neste uke står saken på planen igjen, uten endringer.

Bøkebloggen har fulgt med på NGI sine grunnundersøkelser de siste årene. Vi har fått informasjon fra boringene som har blitt utført i krysset Johan Sverdrups gate / Treschows gate at det er ca 30 meter ned til fjell. Vi har også fått opplyst at det er ca 30-40 meter ned til fjell vet Torget. Se link til NGI. 

Betyr ikke dette at hele byen må graves opp hvis Bane Nor velger Kongegata stasjonen ?

Dette betyr at alle bygninger på strekningen fra Gårdsbakken til Jegersborggate må rives. Hele strekningen graves opp og det støpes tunnel. 

Og hva med Farris kilden ? Har Bane Nor avklart konsekvensen med Kongegata stasjonen med Ringnes AS ( Carlsberg) ?

Kildene ved foten av Bødkerfjellet i Larvik har vært kjent blant byens befolkning i flere hundre år. Kildene ble imidlertid ikke kommersielt utnyttet før rundt 1840, da Karen Linaae etablerte et lite kurbad her, på folkemunne kjent som Karens Svovelbad. Det tok ikke lang tid før kildenes helsebringende effekt ble kjent i medisinske kretser.
I 1858 ble badet avviklet. Noen år senere ble Larvik Bad opprettet ved kilden.
Det var overlegen ved badet, Dr. Natvig, som lanserte ideén om å tappe kildevann på flasker. I 1906 startet tappingen, og i 1915 fikk Farris sitt navn.

 

Når kommunestyret på onsdag vedtar planprogrammet betyr det i praksis at de gjør en avtale med Bane Nor om å utrede disse alternativene videre.

Bøkebloggen er spent på om Larviks politikere på onsdag tør å velge Kongegata alternativet. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *