Gruppene med størst nedgang i husholdningsinntektene finner vi barnefamiliene.

Happy family together in a restaurant
Licensed from: stockyimages / yayimages.com

Sterk prisvekst og svak økning i lønn og pensjoner førte til at alle fikk en kraftig realinntektsnedgang i 2016

Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier. 

Barnefamiliene i Rogaland hadde den største nedgangen i kjøpekraft fra 2015 til 2016. Medianinntekten etter skatt blant par med yngste barn i alderen 6?17 år, falt med nesten 42 000 kroner i Rogaland, målt i faste priser.

Også gjelden for norske husholdninger har økt, fra 2 985 milliarder kroner i 2015 til 3 161 milliarder kroner i 2016. Dette gir en nominell vekst på 5,9 prosent.

Tallene over er hentet fra Statistisk sentralbyråd og flere tall kan leses på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *