Nok en gang har Larviks kommunestyre behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesaksbehandlingen.


Licensed from: pixabay.com

Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.

Nok en gang har Larviks kommunestyre behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette i siste kommunestyremøte før jul, den 13. Desember 2017.

Rapporten som var til behandling var nå som sist gang (2013) levert av Telemark Kommunerevisjon.

Man kan undres over selve oppdragsbeskrivelsen (mandatet) som ble tildelt Telemark Kommunerevisjon av kontrollutvalget i Larvik kommune (ledet av Gjert Gjertsen) i Januar 2017. De viktigste funnene i forrige forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen (fra 2013) burde være et godt og naturlig utgangspunkt for en ny revisjon.

Der viste det seg at det mest alvorlige funnet fra revisor var en unormalt høy praksis for tildeling av dispensasjoner, og dette var ikke dispensasjoner tildelt av administrasjon. Dette gjaldt dispensasjoner tildelt av POLITIKERNE. Revisor kunne dokumentere at politikerne (Planutvalget) tildelte dispensasjon i 64,7% av alle sakene de fikk fremlagt for behandling fra rådmannen (byggesaksavdelingen) i 2012. I disse sakene hadde rådmannen innstilt for dispensasjon i 37,4% av sakene, dette også et urovekkende høyt nivå.

Enhver med erfaring fra byggesaksbehandling ville nok vurdert funnet nevnt ovenfor for såpass urovekkende at en løpende og åpen oppfølging av en slik praksis ville være en klar selvfølge. Vi kan ikke se at Larviks politikere har vist tegn på en slik reaksjon og oppfølging.

Kan noen av de involverte og ansvarlige politikerne i oppfølgingen av byggeaksrevisjonsrapporten fra 2013 og tildeling av mandatet for byggesaksrevisjonsoppdraget for 2017 forklare hvorfor dette ikke ble tema i 2017? 

Vi kan heller ikke se at dette kom opp som tema i debatten under fremleggelsen og behandlingen av årets forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesak i kommunestyret den 13. Desember.

 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2013 på denne linken. 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2017 på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *