Har Larvik norgesrekord i dispensasjonsvedtak i byggesaker ?


faksimile:nyelarvik.no

Bør ikke Larviks politikere også granskes?

I lokalavisen 8.januar 2018 kan man lese at Per Manvik nok en gang legger press på byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Igjen ønsker han en granskning. Gjert Gjertsen (leder av kontrollutvalget) skal kontaktes slik at det politiske kontrollorganet i kommunen nok en gang kan ettergå det administrative miljøet i byggesak.

Denne gang gjelder det en enkelt byggesak, der tiltakshaverne opplever vansker med å få gjennomslag for sine ønsker. Klagesaken er enda ikke ferdig behandlet administrativt eller politisk. Vi kan vanskelig forstå hvorfor Manvik nok en gang engasjerer seg i pressen før en enkelt byggesak er ferdig behandlet etter etablerte formelle prosesser og spilleregler.

Hvis det er behov for en ny revisjon eller granskning i Larvik kommune, burde Per Manvik heller velge å initiere granskning av de politisk tildelte dispensasjonene i byggesaker gjennom årene.

Larvik kommune har en avvikende statistikk på området, noe som ble dokumentert ved revisjon utført av Telemark Kommunerevisjon i 2013. Den gang viste det seg at politikerne i Planutvalget i året 2012 tildelte dispensasjon i 64,7 prosent av alle saker de hadde til behandling. Dette er ekstremsport i dispensasjoner.

Det burde være på tide å gjennomføre en ny revisjon rundt praksisen for politisk tildeling av dispensasjoner. Da gjerne utrede hvem som fremmer de politiske vedtaksforslagene, hvem som nyter godt av vedtakene, samt lovligheten av vedtakene.

​Det er nok lite sannsynlig at Per Manvik vil initiere en granskning av det politiske miljøet i Larvik kommune, siden han selv har vært den største pådriver for kontroversielle dispensasjoner. Og det på tvers av rådmannens innstillinger gjennom alle sine år i politikken. 

Vi får vel sette vår lit til at andre ansvarlige politikere eller rådmannens folk tar tak i dette. 

 

Bøkebloggen satte også fokus på denne saken i en artikkel 21 desember 2017, «Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.»

 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2013 på denne linken. 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2017 på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *