Det må først lages en detaljreguleringsplan der alle gis mulighet til å fremkomme med merknader til planen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvordan tør Larviks politikere overprøve rådmannens innstilling om å utsette Sika saken til 2019 ?

Byggesaken med containerterminal på Sikatomta bør nå ikke hastebehandles som en ren byggesak , men rådmannens innstilling om å utsette denne til 2019 bør følges av politikerne, fortrinnsvis etter utarbeidelse av en detaljreguleringsplan der alle gis mulighet til å fremkomme med merknader til planen. 

InterCity utbyggingen gjennom Larvik vil tidligst bli ferdig 2032, og planen for sidespor ut til terminalen vil følgelig heller ikke bli ferdig før denne tiden. Finansieringen av sidesporet til terminalen er heller ikke på plass, inkl. kostnader som evt. kommunen må ta.

Når det gjelder Larviks kanskje fineste tomteområde på Revet, bør man også foreta en vurdering av fremtidig utnyttelse av dette. I dag er området dårlig utnyttet.

Er det i alles interesse at man i fremtiden også bør satse på containerhavn virksomhet her?

Muligheten for å skape nye og flere arbeidsplasser enn containerdriften her gir, burde absolutt være til stede med f.eks. kontorer, servicevirksomheter m.m. I tillegg vi man kunne kombinere dette med boligutbygging.

Hvorfor har ikke dette området blitt tatt med i kommunedelplanen? Kanskje på tide å gjøre det nå i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen?

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg «Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur»

Les også tidligere innlegg «Flytt containerhavna til Porsgrunn» på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *