Ble ikke funn i granskingen fulgt opp av politikere, havnestyret eller ledelsen i Larvik Havn ?

Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​

Bøkebloggen har fått tilgang til rapporten fra Telemark kommunerevisjon datert 22 april 2013. Link til hele rapporten.

Revisors anmerkninger er spesielt skarpe og under finner dere sentrale linker til dokumenter i behandling av saken. 

 

Saken ble behandlet i Kontrollutvalget 7 mai 2013. Se utklipp fra vedtaket under og link til protokoll fra møtet. 

 

Havnedirektør Jonas, Havnestyret, tidligere styremedlem Reidar Bergene Holm og tidligere styremedlem Finn Ø. Jensen leverte sine kommentarer til rapporten 17 april 2013. Se utklipp fra høringsuttalelsen under og link til til alle kommentarene. 

 

Saken ble behandlet i Kommunestyremøte 22 mai 2013. Se utklipp fra vedtaket under og link til protokoll fra møtet.

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Larvik Havn ble behandlet i Kontrollutvalget 30 januar 2014. Se utklipp fra vedtaket under og link til protokoll.

 

Kontrollutvalget vedtok på møtet 22 mars 2018 at Larvik havn KF på nytt er prioritert i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019. 

Bøkebloggen stiller nå spørsmål om nytten av disse revisjonene når verken politikere i Larvik, styret eller ledelsen i Larvik Havn har fulgt opp alvorlige funn i 2013 granskingen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *