Hvorfor ikke slå sammen Larvik Havn og Grenland Havn til et selskap ?

På tide å lage en stor containerhavn for Telemark og Vestfold ?

Bygging av Sika terminalen er utsatt på ubestemt tid og politikerne har bestemt at saken skal behandles som en plansak. 

Kommunestyret viser til begrunnelse og utsetter behandlingen av sak 28/18 Jernbaneterminal – Skiringssalsgate 35. Sika tomta, 3020/1815/2215 inntil videre.
Sak om ny terminal behandles på nytt etter at havnestyret har fremlagt planer som er mer i tråd med kommunestyrets ønske.

Er nå tiden kommet for å satse på en stor containerhavn for Telemark og Vestfold ? 

Vestfold og Telemark blir snart slått sammen til et fylke. De to fylkene ble vedtatt slått sammen av Stortinget 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020. 

Bør ikke nå politikerne også slå sammen Larvik Havn og Grenland Havn til et selskap fra 1 januar 2020 ? Kanskje det ligger best til rette for containerhavn i Grenland ? Kanskje Larvik Havn i fremtiden bør konsentrere seg om Color Line sine ferger til Sverige og Danmark ? 

Hvorfor kan ikke steinblokkene fra Tjølling pakkes i containere i bruddet ? Hvorfor kan ikke steinblokkene i Tvedalen pakkes i containere i havnen i Svartebukt?Og skipes ut herfra ? 

Telemarksavisa hadde 21 mars 2018 en artikkel om de store planene rundt Brevik og Frierfjorden. Teksten under er klippet ut fra saken. 

Det er gigantiske planer og det hele kan bli et område tre ganger større enn Herøya industripark. Målet er utvikling av eksisterende industri på området, samt å trekke til seg ny næring.

Bak selskapet Frier Vest AS står Grenland Havn, Ineos og Bamble kommune som alle eier en tredjedel hver.

Slik karakteriserer Grenland Havn selv området og planene de er tett involvert i:

– Området gir tilnærmet ubegrenset tilgang på arealer for krevende industri i langt perspektiv. Frier Vest, sammen med resten av områdene rundt Frierfjorden, skal være Norges og Nordens viktigste industrielle utviklingsområde.

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg «Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​»

Les også tidligere innlegg «Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur»

Les også tidligere innlegg «Flytt containerhavna til Porsgrunn» på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *