«BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester.,» skriver Erik A. Sørensen i kveldens innlegg. 


tegning: Arifur Rahman

Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år? BedreLarvik ønsker tiltak nå!

BedreLarvik fremmet og stemte i kommunestyremøte 4.4.18 for at det vedtas en handlingsregel for på sikt å avverge at Larvik kommune igjen kan bli en ROBEK kommune pga. låneopptak og høyere renter. I tillegg foreslo vi at det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skulle jobbe frem forslag for bedring av Larvik kommunes økonomi i fremtiden. Men Larvik Ap stemte i mot både handlingsregelen nå og forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe. Ønsker Larvik Ap å stikke kjepper i hjulene for de av oss som overtar etter dem i kommunevalget neste høst, ved å låne til «langt over pipa?»

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner HVER ENESTE DAG!  Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner. Dette er riktignok inkludert VAR (Vann/Avløp/Renovasjon) investeringer/gjeld, som kommunens innbyggere må betale gjennom kommunale avgifter. Men dette vil høyst sannsynlig også medføre økning i kommunale avgifter for alle innbygger med boliger som hytter?

BedreLarvik mener kommunen må endre kurs og kultur nå, og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer og situasjon, slik rådmannen også tar sterkt til orde for! Investeringer som ikke gir store fremtidige innsparinger, avkastning eller store samfunnsmessige virkninger og effekt, må revurderes. Vi kan ikke låne og låne til vi står i fare for å «drukne» i gjeld og renter, og ROBEK/offentlig administrasjon er det neste.

Alle ønsker vi høy service og bla. gode tjenester innenfor helse, skole og eldreomsorg, samtidig med at de svakeste i blant oss blir godt ivaretatt. Med ukloke investeringer og mulig renteoppgang risikerer vi å utfordre nettopp kvaliteten på primære og lovpålagte tjenester. BedreLarvik vil jobbe for et bedre Larvik også økonomisk. Vi vil jobbe for at økonomi kommer langt høyere opp på dagsorden i politiske organ. Vi mener ytterligere bevisstgjøring, kontinuerlig fokus og kunnskap også blant folkevalgte, er viktig for at vi sammen kan styre hurtigere mot en forbedring av kommunens økonomi. Nettopp derfor foreslo vi å nedsette en særskilt arbeidsgruppe for dette, men Ap sa nei.

Rådmannen anbefaler at gjeldsgraden til Larvik kommune på sikt bør være 75%, men i 2021 vil Larvik kommunes gjeldsgrad ha steget fra 110,7% i 2018 til 130,6% ! (Se denne lenken for bla. detaljerte grafer: http://www.bedrelarvik.no/larvik-kan-drukne-i-gjeld-larvik-ap-laner-og-laner/ )

BedreLarvik ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en økonomisk solid kommune med enda bedre tjenester. Grep må tas nå for forbedring av kommunens økonomi. Dette blir garantert er tema som kommer til å få høy oppmerksomhet og betydning før og etter valget neste høst! Løfter forplikter!

 


Erik A. Sørensen
Gruppeleder i BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *