«Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier.,» skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 

Arbeidsplasser og uakseptabel godsterminal.

Vetle Dahl Gundersen har skrevet et debattinnlegg på ØP-nett om etablering av arbeidsplasser, nær sagt for enhver pris. Han mener at kommunens prioriteringer er gale, og et eksempel er Bølgen Kulturhus. Dessuten kommer han med sterke uttalelser til de som vurderer å flytte til Larvik, men som er imot både godsterminal på Sikatomta og containerhavn.  

Gundersen spissformulerer seg slik: «Spør du meg, er det mye som tyder på at det ikke er mangel på pene «sjøkanter» som gjør at unge voksne ikke vender tilbake, men mangel på relevante jobber.» – Dette er en reaksjon på vedkommende som hevdet: «Godstog med slitne konteinere som skal stables i sjøkanten, er ikke fremtidens visjoner for dem som vil flytte tilbake». 

Gundersen advarer på sin side mot å prioritere opp kultur- og boligprosjekter og prioritere ned næringsprosjekter. «De som er opptatt av å få denne gruppen unge voksne tilbake til Larvik burde derfor overveie å være mer opptatt av næringsutvikling og derigjennom også industriutvikling, enn pen utsikt og kulturhus.» Avslutningsvis skriver han: «Sier man nei til de negative ringvirkningene ved industriutvikling, sier man også nei til det positive».

Jeg leser selvfølgelig disse meningene i lys av den pågående debatten og uenigheten om godsterminalen på Sikatomta. Dette gjør jeg selv om Vetle Dahl Gundersen fokuserer på arbeidsplasser. Det må jo være temmelig klart hva han mener om den saken.

 Selvfølgelig er arbeidsplasser helt avgjørende for bosettingen, men hvorfor gjøre det til en konflikt mellom grunnleggende verdier. Det er jo derfor vi har kommuneplaner og reguleringsplaner som skal sørge for at fremtidige konsekvenser for flest mulig i kommunen blir ivaretatt best mulig. Og spesielt bør politikerne lytte til de som blir mest berørt, før avgjørelser tas.

Så til den konkrete saken om godsterminal på Sikatomta. Det er ufattelig at en detaljreguleringsplan som bl.a. skal utrede konsekvensene av forslaget, ikke ble utarbeidet før byggesøknaden ble sendt inn. Saken har jo så mange sider og ubesvarte spørsmål. Den og hele virksomheten i Larvik Havn berører mange mennesker som bor og arbeider i nærheten, dessuten byens største kirkegård som alle må ha pietetsfølelse for! – Det er oppsiktsvekkende at Krf´s to representanter i kommunestyret så helhjertet går inn for godsterminalen på Sikatomta. – Og lyden fra slik virksomhet bærer langt. Det dreier seg også om visuell forsøpling. Disse fargesterke og glorete containerne, til dels rustne, er ikke noe syn for øyet. Tenke seg til sterke lyskastere og kraner nær en kirkegård!

Hva med nåværende containerhavn på Revet? Ble det i sin tid utarbeidet en grundig nok reguleringsplan her? – Jeg bare spør. – Burde ikke disse planene i tilfellet også omfattet mulige behov og utvidelser av den containerhavna vi allerede har? – Men planene må for all del ikke innebære en fysisk utvidelse og utfylling i Lågen. – Jeg har sett et oversiktskart over området på Revet som tilsier at det er mer plass på land her ute. Forøvrig burde det være mulig å overta noe av «Impregneringa»s område dersom politikerne kommer fram til at en utvidelse er helt nødvendig for Larvik Havns virksomhet og andre berørte i det lokale næringslivet. Nye undersøkelser om havnevirksomheten viser 17% import, – 83% eksport, stort sett stein i containere. Steinindustrien krever åpenbart sitt.

Steinindustrien har nok kommet for å bli, men vil aldri komme til å benytte togtransport av blokkstein til containerhavna i Larvik. Det er det ingen ting som ligger til rette for, heller ikke økonomisk.

Når det gjelder Sikatomta, skulle kommunen selvfølgelig startet opp med en detaljreguleringsplan. Da kunne berørte parter protestert innledningsvis. Da ville man innsett at Sikatomta er en uakseptabel løsning med stort sett negative følger. Da ville man innsett at en eventuell utvidelse av containerkapasiteten, om nødvendig, er å plassere alt på Revet og føre det dobbelte jernbanesporet dit.

Ellers er jo dette så komplisert. Blir det noen flere arbeidsplasser? Hva med rundkjøringa på Øya og kryssende jernbanespor? I hvilken retning vil jernbanen for godstog gå, og hvor vil Inter City-banen gå? Spørsmålene står i kø. Ja, trenger vi egentlig en kapasitet for 200.000 containere i Larvik med tanke på framtida og ny teknologi innen transportnæringa til sjøs og til lands? I Nasjonal Transportplan er som vi vet, Larvik Havn ikke tatt med! Det er derimot Brevik. Derfor må Larvik kommune antagelig betale alt selv. Et senario for godsterminalen kan bli som i Esbjerg og Hirtshals, ingen virksomhet, bortsett fra blokksteintransport, og en skyhøy gjeld. 

At ØP uten videre satte i gang en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere om en slik komplisert sak med svaret Ja, Nei eller Vet ikke, er etter min mening lite å legge vekt på og bort imot useriøst. De fleste har neppe tilstrekkelig kunnskap om denne saken med alle sine utfordringer. Jeg tenker spesielt på de 34,6% som var for at kommunestyret skulle si ja til godsterminal på Sikatomta. Da er det redeligere å si: «Vet ikke».

Jeg er opprørt over resultatet av stemmegivningen i kommunestyret om hvor vidt byggesøknaden for godsterminalen på Sikatomta skulle stoppes og en detaljreguleringsplan utarbeides først. Det var med et nødskrik forslaget ble vedtatt: 22 for, 21 mot. Mindretallet, 21 kommunerepresentanter, gikk altså inn for godsterminal på Sikatomta uten forbehold og at arbeidet skulle fortsette uten stans! Hva tenker de egentlig på? Framgangsmåten med å etablere godsterminalen har jo vært «riv ruskende gal» og helt ulovlig, og det i regi av Larvik kommune og havnevesenet! –  Jeg hører stadig snakk om at politikerne er ombud for velgerne. Forstå det den som kan! Det synes som om svært mange politikere bare er opptatt av å skape vekst, tilflytting og industriutvikling uten å ta hensyn til våre nåværende innbyggere, uten en form for helhetstenkning.

Statusrapport: Og arbeidet med skinnegangen på Sikatomta går ufortrødent videre. Noen kaller dette arbeidet vedlikehold. Det er selvfølgelig bare bortforklaringer. Når skal arbeidet stoppes?

 

Kjell Ronald Hansen

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg «Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​»

Les også tidligere innlegg «Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur»

Les også tidligere innlegg «Flytt containerhavna til Porsgrunn» på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *