«Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik?» spør Tore Tønder i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik bysentrum.​

Mange ønsker mer liv, aktivitet, og røre i Larvik by- sentrum. Dagens sentrum er kjempeutfordrende, fordi det ligger i en åsside opp mot Bøkeskogen. Sentrumsarealet er lite, beliggende ovenfor Larviksfjorden med havet utenfor.

Derfor bør sentrum utvikles helhetlig med hjelp av fagfolk, arkitekter, byutviklere og andre. Utfordringene er store omkring det historiske sentrum rundt torget i Larvik, det konkurrerer mot for eksempel Nordbyen og alle de andre områdene som utvikles utenfor dagens sentrum.

Byens myndigheter, bør gjøre mye mer for at det «skapes» liv og røre i sentrum, noe de fleste i byen ønsker. Politikerne må kort og godt bli mer aktive med på å gjøre Larvik bysentrum til et trivelig sted å oppholde seg. Da kreves det kanskje at det knyttes bedre bånd mellom fagfolk, arkitekter, byutviklere og lignende, før viktige beslutninger fattes.

Det er etter min mening behov for mer helhetstenkning, handling, og politisk styring når det gjelder hva som må gjøres for å skape et «levende» trivelig og hyggelig bymiljø i sentrum. Men dette må skje i nært samarbeide mellom politikerne, kommunen, næringslivet og alle gode krefter som bør «spille» sammen i prosessen. Det nytter lite å overlate byutviklingen til noen få «Tordenskiolds soldater», hvor politikerne opererer som «sandpåstrøere» og bare passivt godtar andres avgjørelser. Larvik trenger en by plan som etterleves av politikere og myndigheter, og som virker utover en fireårsperiode de er valgt for.

Videre mener jeg Larvik by- sentrum bør komprimeres. I virkeligheten er byens sentrum lite og strekker seg over et mindre areal enn slik vi ofte omtaler hvor sentrum i Larvik er. 

Det betyr for eksempel at Nordbyen, Øya, Storgata, Dronningens gate, Øvre del av Nanset gata ikke er Larvik Sentrum. Hva står vi tilbake med da? Det som er omkringliggende Torget i Larvik. Øvre del av Kongegata, Øvre del av Prinsegata, maks opp til Olavs gate. Så snevert vil jeg påstå at Larvik sentrum er i dag, og innenfor dette område må det komprimeres etter en nøye plan for utbygging og aktivitetene. 

Da står det igjen å spørre: Hvordan vil Røed/Hansen sitt Grand prosjekt tilfredsstille et fremtidig trivelig sentrum i Larvik? Vil fremtiden oppleve at Grandprosjektet er nok et prosjekt som vil frata Larvik muligheter til å skape et attraktivt, trivelig og hyggelig bysentrum for alle?

 

Tore Tønder

 

Les også Tønders tidligere innlegg fra mai 2017, Byutviklingen i Larvik til bekymring​

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *