«Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget.,» skriver Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen.

Les hele innlegget under bildet. 


Tegning: K.R. Hansen

Sika-tomta: –  Goddag mann, økseskaft!

Laila Eliassen, Larvik KrF, forsøker i ØP 11. april å overbevise oss om sitt syn på Larvik Havn og Sika godsterminal. Men som politikere flest går hun dessverre «rundt grøten» i det hun bare trekker fram prinsipper og honnørord uten å ta for seg motpartens innvendinger og om mulig tilbakevise disse.

I sitt innlegg tar Eliassen spesielt for seg Erik A. Sørensen i det nye partiet Bedre Larvik. Som ny kommunalpolitiker i Larvik kritiserer hun ham for å uttale seg alt for bombastisk og på et sviktende grunnlag. Videre presiserer hun at dette prosjektet (Sikatomta – Min anmerkning.) har vært i Larviks planer i flere år og at det jevnlig er blitt orientert om fra Larvik Havnevesen. Og hele tida har det vært stor enighet blant politikerne. – Jeg for min del vil heller berømme Sørensen for sitt uhildede syn og for å «kalle en spade en spade»!

Jeg synes denne saken i sin helhet minner om byggeskandalen på Stortinget. Der gikk alt sin gang inntil skandalen var et faktum og Stortingspresidenten satt igjen med «Svarteper». Hva med alle de andre som også burde fulgt med? Det er ufattelig at Larviks politikere ikke har vært mer våkne og innsett at Sikatomta er fullstendig uegnet som godsterminal. At saksgangen har vært helt ut av styring i henhold til regelverket er jo en kjensgjerning. Dette innså heldigvis tilslutt et flertall i kommunestyret som fikk stoppet byggesøknaden og forlangte at det ble utarbeidet en detaljreguleringsplan først. Det verste er likevel at nesten halvparten av politikerne fremdeles tviholder på Sika godsterminal og mener at arbeidet skal fortsette uten en kritisk gjennomgang av saken.

Eliassen trekker fram strategidokumentet fra 2018-2021, Bærende prinsipper i arealstrategien: Miljøvennlige transportsystemer. Hun spør hvor det har blitt av miljøtanken. Skal den bare gjelde for andre, men ikke for oss i Larvik? Hennes kongstanke er å gjøre Larvik Havn til en regionalhavn som vil sette Larvik på kartet og skape arbeidsplasser. – Her vil jeg minne om at Larvik ikke er med i Nasjonal Transportplan, men det er derimot Brevik.

I mitt innlegg 6. april forsøkte jeg å sammenfatte det som tidligere har blitt innvendt mot plasseringen av godsterminalen på Sikatomta og framtidsutsiktene for Larvik Havn og nye transportsystemer. Jeg foreslo som et kompromiss å legge hele containervirksomheten til Revet, noe som også andre har vært inne på.

Eliassen har fått spalteplass, men kommenterer over hode ikke andre idéer og problemstillinger. For henne er godsterminal på Sikatomta, side om side med Larviks største kirkegård, den eneste løsningen. Hvor er vidsynet og pietetsfølelsen? Laila Eliassen og Olav Holm representerer KrF i Larvik kommune. Selv er hun en dyktig sanger og har sunget under begravelser og kremasjoner i Undersbo kapell i mange år. Eliassen som tidligere har bodd i Kjerringvik, presiserer at det ikke bare skal være ro og vakre omgivelser i en by, men pulserende liv og vekst.

Siden miljøtiltak er et honnørord for tiden, burde politikerne i Larvik ta for seg steinindustrien. Av utsprengt fjell legges 95% – 97% igjen som skrotstein i terrenget. Dette er råvareproduksjon som i sin rasering av naturen minner om u-land og den tredje verden. I Tveidalen er det avsatt et område for steinbruddvirksomhet like stort som hele Gardermoenområdet. I tillegg har vi bruddene i Tjølling. Og for steinindustrien er Larvik Havn et «must». Over Larvik Havn er det 17% import og 83% eksport, for det meste stein i containere. Det er med andre ord først og fremst steinindustrien som er avhengig av Larvik Havn og containerterminalen.

 

Kjell Ronald Hansen  

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg «Glemte de ansvarlige å følge opp Larvik Havn etter granskingen i 2013 ?​»

Les også tidligere innlegg «Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur»

Les også tidligere innlegg «Flytt containerhavna til Porsgrunn» på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *