Hvordan kan de rødgrønne allikevel bevilge 60 millioner til Festiviteten i Larvik ?

Larvik kommune er nå en av de fattigste kommunene i Norge. 

 Kommunaldepartementet (KMD) har nå lagt frem en tabell som viser kommunenes korrigerte inntekt, justert for hvor dyrt det vil være å gi et standard tjenestetilbud i kommunen. Dermed er reiseavstander og ulik alderssammensetning tatt hensyn til.

Her havner Larvik kommune som nummer tre fra bunnen over de fattigste kommunene i landet. Les hele saken på Kommunal Rapport på denne linken.

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner hver eneste dag! Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner. 

Hvordan kan de rødgrønne allikevel bevilge 60 millioner til Festiviteten i Larvik ?

Er det på tide at vår kommune nå endrer kurs og kultur og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer ?

Vi kan ikke låne og låne helt til vi står i fare for å drukne i gjeld og renter og Robek (offentlig administrasjon) kan bli det neste.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *