«Om det blir Bedre Larvik eller om et kraftfullt Høyre som skal innta førersetet og ordførerrollen gjenstår å se,» skriver Thore Brastein i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Larvik by. Lider vi av inkompetanse, korrupsjon eller en kombinasjon?

I ØP 9. desember 2017 står, plansjef i Larvik, Hege Eick og arkitekt Hilde Hanson i Vestfold Fylkeskommune, fram og sammen om og med et byregnskap for utvikling av byer i Vestfold. Regnskapet gjør det klart at folk i seg selv er attraktivt og at varierte aktiviteter bør samles i sentrum. «De erkjenner at det er viktig å forstå byen». Det er utrolig viktig og gledelig med slike regnskap og veiledere – hadde de bare blitt kjent og fulgt av kommunens administrasjon og ikke minst våre folkevalgte – og plansjef Hege Eick.

Var det derfor (et byregnskap?) en variert styringsgruppe og et samlet Larvik kommunestyre i september 2011 valgte å stille seg bak «Formingsveileder for Larvik sentrum». I så fall har det vært totalt mislykket og som vanlig tomme ord.

Tidligere har også ordfører Rune Høiseth og andre kommunepolitikere stått fram med innlegg i ØP om hvor viktig byen og sentrum er for alle innbyggere. Bare tomme løfter og ord!

 I ØP 22. mars 2018 hadde Andreas Lohne et fantastisk flott innlegg med tittelen «Jeg vil ha en ny kurs ikke et nytt brand» og han skriver «Hva vil vi med byen?.»

14. april etterlyser Tore Tønder «Trivsel i Larvik by» i et innlegg i ØP om byutvikling og mener at sentrum bør utvikles med hjelp av fagfolk som arkitekter, byutviklere og andre. Men mulig du ikke vet det Tønder, men det er akkurat det Larvik har gjort gjennom den svært illustrative, instruerende og forklarende formingsveilederen! 

Skapt av en kompetent styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe. Satt sammen av representanter både innafor og utafor det etablerte og verifisert av kommunestyre 2. september 2011.      

Og ikke minst den fantastiske rapporten arkitekt Jan Gehl og hans Gehl Architects i Danmark leverte i forbindelse med utvikling av Larvik og Grandkvartalet. Som til de grader ble neglisjert av, – nettopp plansjef Hege Eick.

Problemet for Larvik sentrum og byen er ikke verktøyet, tankene, visjonene(?) og positive innspill. Problemet er de som er satt til å håndtere verktøyet. Problemet er alle gode tanker og ideer nedtegnet på gule post-it lapper og rapporter fra titalls møter og konferanser og gruppearbeid. Det som ligger som verdier i skuffer og skap på kommunekontorene. Gjemt unna av rådgiver og sekretærer, byplanleggere, enhetsledere og andre i kommunens administrasjon. Hvor er alle de gode tankene og ideene som kom fram da to fantastiske arkitekter/byutviklere fra Gehl Architects guidet oss gjennom muligheter for byen vår. Hvor unge og gamle interesserte skapte fremtidens Larvik. Hvor blir det av tankene fremarbeidet av det «prisbelønte» prosjektet til ØP og Kjersti Backe og en psykolog som samlet unge fremtidige kommuneledere og politikere og som skapte forventninger om å bli hørt og tatt med inn i fremtiden?  Alt ligger i en skuff på kommunekontoret. Problemet er kommunens rådmann med sin stab og kommunens ordfører og hans kommunestyre. Vi har de senere år hatt sterk kritikk av for eksempel administrasjon og styre i Larvik Håndballklubb, men er det noe bedre i ledelse og styring av kommunen vår?

Senest den 19. mai hadde Olav Bergene Holm en særdeles velskrevet og tankevekkende kommentar i ØP hvor han etterlyser «Hvor er visjonene?». Han skriver innledningsvis: «En kommunes ordfører og dens kommunestyremedlemmer har en særskilt oppgave og et privilegium. De skal se til at kommunens skattepenger blir forvaltet på den optimale måte og samtidig være visjonære(?) og nytenkende. Deres privilegium er at de har en rekke faste møteplasser for drøftelser».

For byens spesielt interesserte og generelt hele Larviks befolkning foreslår jeg at de går inn på op.no for 19. mai og leser hele innlegget til Bergene Holm.

Hovedgrunnen til at jeg nok en gang orker å ta pc-en fatt og lar meg engasjere er innlegget i ØP 9. mai hvor en stor reportasje om boligutviklingsplaner i Brannvaktsgate. Den åpne passasjen fra byens torg og fram mot Brannvaktsgate og Larviks perle «Bøkkern» skal stenges og utbygges. Den absolutte siste mulighet til å skape et intimt og sentrumsnært område hvor byens unge og gamle innbyggere kan få sitt eldorado med småbutikker, park og servering – i tillegg til det som allerede er der. Skal dette arealet bygges ut som planlagt vil det for evig og alltid legge denne oase i evig skygge. Slik Prinsegata og Grandpassasjen fra Storgaten og opp til Prinsegata vil bli. Heia Larvik!

Les hva Larvik og kommunestyret legger til grunn i formingsveilederen for utviklingsprosjekter i sentrum og spesielt området det er snakk om:

«Fra sjøsiden er Bøkkerfjellet et markant landemerke og fremtredende landskapselement i bybildet. Fra bysiden er den med sin sentrumsnære beliggenhet en luftig og åpen park i forlengelsen av sentrum og som med sitt unike utsyn forbinder fjorden og byen visuelt. Til tross for dette, likevel lite brukt som friområde (det eneste igjen, min merknad) og ligger der som en uutnyttet ressurs for byen. For fremtiden vil Bøkkerfjellet i kraft av sin beliggenhet og landskapelige kvaliteter, vil Bøkkerfjellet ha et potensial til å bli en meget attraktiv bypark i tilknytning til sentrum. Utnyttet på en riktig måte kan det derfor være med å styrke sentrums posisjon i byen samtidig som den kan og bør bli et viktig bindeledd mellom øvre og nedre bydel. For å kunne oppnå dette er det viktig og nødvendig å forsterke forbindelsen mellom Torget og Bøkkerfjellet, både med tanke på lesbarhet og fremkommelighet.»

Å tenk, her – i hjerte av Larvik by og sentrum kommer nå noen og eventuelt overkjører og «lurer» unna en mulighet – tenk i Larvik, mens administrasjonen sover sin Tornerosesøvn og kommunepolitikere ikke engang våkner over sin uvitenhet og sine muligheter. Det er jo nettopp i Larvik slike fantastiske opplevelser oppleves. Heia Larvk!

Gjennom de rundt 30 siste årene har administrasjonen og våre lokale politikere klart å omgjøre et levende sentrum til et «folketomt» område. Alt fra motbøren familien Thommassen opplevde fra politikerne når de ønsket å utvikle et bysentralt «Nordbyen». Butikk etter butikk har måttet avslutte og legge ned og byens sentrum skriker i vekslende styrke med tomme lokaler. I den senere tids utgaver av ØP og op.no skriker titler mot oss vedrørende alle tomme kontor og butikklokaler. Hvor er visjonene? Siden Petter Watne for en del år siden begynte på noe spennende med stor entusiasme og ungdommelig pågangsmot, har den ene lederen etter den andre i Larvik By AS stanget hode i veggen. Veggene til Kvartal 8 og 9 og veggene til kvartal 13 og 14. Kvartaler som er uten siktlinjer og møteplasser. Uten områder miljø for barn og unge og hvor næringsutviklere og butikkeiere skyr område og sentrum som pesten. Ikke en kvadratmeter grønn lunge er det mellom Badeparken og Storgata eller mellom Bøkeskogen og Sykehuset. Dette til tross for at Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepartis representanter og andre snakker varmt om miljø og grønn framtid. Slipp Sikatomta fri! Heia Larvik! Lenge leve et dødt, asfaltert og steinbelagt bysentrum! Heia Larvik!

Om det er korrupsjon, udugelighet eller en kombinasjon som belaster Larvik er ikke godt å si. Noe alvorlig galt er det.

Slik går det når andre enn de folkevalgte bestemmer dagsorden og rådmann og ordfører enten sover eller mangler kraft og visjoner. Vi nærmer oss 8 år med en Arbeiderpartiordfører som i beste fall kan bruke det militære uttrykket «På stedet hvil, – hvil» og selv kan og bør erkjenne – tre av!

2019 må nødvendigvis bli et kommunevalg med storrengjøring av folkevalgte og politiske partier. Hvem som skal bekle posisjonsrollen og hvem som skal være i opposisjon bør bli spesielt spennende.

Om det blir Bedre Larvik eller om et kraftfullt Høyre som skal innta førersetet og ordførerrollen gjenstår å se. Hvem klarer å skape et troverdig og fremtidsrettet program for folk flest og som er til å stole på. Et program som forteller innbyggerne hvem som bestemmer utviklingen av Larvik by, sentrum og resten av kommunen. 

Bedre Larvik har Erik Sørensen og Høyre har en utmerket kandidat i Marie Offenberg. Hun er en modig, klar, troverdig og en fremtidsrettet kvinne – det er på tide med en helt ny kurs.

Hva som belaster Larvik og henger over oss er ikke godt å si. Noe alvorlig galt er det. La oss i hvert fall håpe at spøkelse som korrupsjon ikke dukker opp i Larvik kommune.

 

Thore Brastein

Tidligere leder av Larvik Bys Vel

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *