Oppgraderingen av sporet til Sika tomta er et skoleeksempel på en irreversibel kostnad.

Den fremtidige argumentasjonen rundt utbyggingen av SIKA tomta

I noen kontroversielle saker er argumentasjonen mer forutsigbar enn i andre. Og i denne saken kan man på forhånd gjette hvilke argumenter som sannsynligvis vil dukke opp. At debatten blir forutsigbar er i seg selv ikke noe stort problem. Det reduserer bare underholdningsverdien. Langt mer alvorlig er det dersom argumentene bygger på feil premisser. Det er i alles interesse at avgjørelser i slike saker blir avgjort på rett beslutningsgrunnlag. I visse posisjoner og verv er grunnleggende økonomisk forståelse dessuten en viktig forutsetning. Det føles derfor naturlig avklare ett slikt argument som kan komme til å dukke opp i fremtiden.

Irreversible kostnader

Selv for økonomer kan begrepet irreversible kostnader være vanskelig å forstå, selv om det er avgjørende når det handler om å ta rasjonelle beslutninger. Kort sagt betyr det at det kun er fremtidige kostnader som skal være med i vurderingsgrunnlaget når beslutninger tas.

La oss si at man har kjøpt en ikke-refunderbar billett, men at en annen prioritering vil gi større nytte enn å reise. Da vil det ikke være rasjonelt å reise, selv om man føler at billetten da er bortkastede penger. Et annet eksempel er dersom man stopper å se en dårlig film, for å ta en avgjørelse om man skal se videre eller ikke. Dersom man fortsetter å se filmen bare fordi man allerede har sett halvparten, mens man egentlig kunne ha hatt større nytte av å avslutte og å gjøre eller se noe annet, tar man en ikke-rasjonell beslutning. En rasjonell beslutning vil være å avslutte selv om man har investert tid og/eller penger i å se den første halvdelen.

Eller, som i SIKA saken, hvor man har lagt ned tid og penger på å «oppgradere» ett jernbanespor som foreløpig ikke synes å ha en annen funksjon enn å fungere som et fremtidig argument for byggingen av en containerterminal. Dette er et skoleeksempel på en irreversibel kostnad. Ingen kostnader knyttet til oppgraderingen av sporet kan brukes som argument for utbygging av containerterminal når beslutningen skal tas. 

Skulle jernbanesporet allikevel bli brukt som argument, vitner det om manglende økonomisk forståelse. Det finnes utallige forklaringer og eksempler på nett om irreversible kostnader («sunk cost) og hvordan man lar seg lure av følelser og argumenter.

Dette er anbefalt lesning for både debattanter og folkevalgte som er aktive i SIKA debatten.

 

Les også et tidligere innlegg som omhandler byggesaksbehandling «Er det mulig at Byggesak i Larvik kommune forskjellsbehandler «kundene» sine?»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *