«Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon,» skriver tidligere overlege Kjell O. Skavdal


foto:utdanning.no

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen

Hør nå på en erfaren politiinspektør som har vært på sin post i Larvik i en årrekke. Han peker på en rekke konsekvenser av sentraliseringsraseriet innen politietaten og mulige følger av dette. Til Larvik, men ikke lenger,var et munnhell både blant politifolk og forbrytere for 50 år siden da jeg hadde tett kontakt med Larvik Politikammer. Det var et uttrykk for godt politiarbeid og dermed liten sannsynlighet for at tyven på flukt kom lenger enn hit. Tryggheten var til å føle på og politiet var til stede både i byens gater og på kammeret. Kjennskapet til de lokale forhold var uvurderlig. Det å vite for publikum at politiet var her for deg var noe vi satte stor pris på.

Nå blir alt så fjernt, alt skal styres fra Tønsberg enten det er politipatruljer,etterforskning eller påtale. Ikke måtte på hvor bra alt skal bli i det store poltidistriktet Sør Øst ifølge vår nye kvinnelige politisjef Fossens innlegg i avisene forleden.

Magnar Pedersen har i dagens ØP pekt på bakdeler og mangler ved den reformiver politisjefen legger for dagen med hensyn til politijuristenes plassering. Nærheten til den enkelte poltitjenesteperson «på gølvet» og etterforskeren som trenger juridisk støtte er nødvendig i det daglige og sikrer kvalitet i etterforsknings- og påtalekjeden. Det er viktig å merke seg det reverseringstiltak som ble gjort i Oslo for å desentralisere og Majorstua politistasjon igjen fikk sin påtalejurist. Det er høyst aktuelt også her.

Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon og jeg oppfordrer politikerne til å komme på banen mens det enda er tid.

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen i hans vettuge argumentasjon basert på politifaglig kunnskap og juridisk påtaleerfaring gjennom mange år. Vi er ikke tjent med kun en politipost i Larvik for fremtiden eller bilpatruljer i full fart forbi.

Det er på høy tid med aksjon,politikere!


Kjell O. Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *