Nå må du stå frem Jan Arvid Kristengård.


foto:nyelarvik kommune

Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?

Kommunestyret i Larvik godkjente onsdag rådmannens nye forslag til kommunikasjonsstrategi. «Kommunikasjonsstrategi 2018?2020». Se denne link. 

«Kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Larvik kommune skal kommunisere internt og med sine omgivelser i perioden 2018- 2020.»

«Rådmannen er øverste leder for kommunens administra- sjon, og også øverste ansvarlig for all kommunikasjon fra kommunen. Rådmannens ledergruppe er ansvarlig for at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel, og at kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i sine tjenesteom- råder.»

«Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte.»
JAN ARVIK KRISTENGÅRD, RÅDMANN

 

Rådmann Jan Arvid Kristengård er den i toppledelsen som nå har vært ansatt lengst i Larvik kommune. Han har jobbet som assisterende rådmann, vært konstituert rådmann og tidligere vært ansatt i roller meget tett på ledelsen. 

Det er derfor merkelig at han nå sender sin nyansatte kommunalsjef Hilde Bøkestad foran seg for å fronte media i gårsdagens innslag i NRK Østafjells. Se hele innslaget på denne linken

Bøkestad har kun jobbet i Larvik siden 1. januar i år. Jan Arvid Kristengård har vært rådmann og assisterende rådmann de siste årene. Han har ikke svart på spørsmålene til NRK, og sier det er ansvarlig kommunalsjef for dette saksområdet som skal svare. Les hele saken på NRK Vestfold. 

» Skipperen skal stå til rors når det stormer.» 

Og skipperen i Larvik kommune det er nå Jan Arvid Kristengård.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *