Kanaltoget til Sverre Rye Sundsten stoppet i tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik.


foto: linkedin.com/larviksadvokatene.no

Eiendomsutvikler Sundsten var også i riksdekkende media 2006.

I tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik støttet politikerne rådmannens forslag hvor saken avvises og ikke sendes ut på offentlig høring. Det var kun Per Manvik FRP og Laila Eliassen KRF som stemte mot forslaget til rådmann. Les saken om «Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?».

Det gikk lettere for Sverre Sundsten sist han ble omtalt i riksdekkende media. Det var i forbindelse med kjøpet av en fritidseiendom på Vikerøya i Larvik i 2002.
I perioden 2002-2005 fikk investor Sverre Rye Sundsten endret bruksendring to ganger og sikret seg gevinst på mange millioner kroner.

Her fikk han bruksendring fra hytte til helårsbolig for sin eiendom i 2002/2003. Hytta ble revet og erstattet av en helårsbolig.I februar 2005 ga Larvik kommune tillatelse til at eiendommen på Vikerøya fikk bruksendring. Denne gangen tilbake til fritidseiendom.

Eiendommen med egen strandlinje og utsikt ble så solgt for 20 millioner kroner sommeren 2005 til mangemillionæren John Niclas Hage.

«- Saken er veldig uheldig,» uttalte Thorleif Krøgli, som var saksbehandler for boplikt i kommunen. 

Larvik kommune var skeptiske da søknaden om bruksendring dukket opp for andre gang. Likevel ga de sin velsignelse til omgjøringen. 

«-Administrasjonen har gjort en vurdering og lagt vekt på særlige grunner,» opplyste RE-leder for plan og bygg, Lars W. Solheim.

De særlige grunnene som Solheim refererte til kom fram i et brev fra Sundstens advokat Steinar Sørlie. I brevet ble økonomiske grunner og krypdyrfobi (huggorm som var observert på tomten) nevnt som årsaker til at familien ikke kunne benytte eiendommen som helårsbolig. Kommunen valgte å se bort fra de økonomiske grunnene, men valgte å høre på grunnen om huggorm-skrekk.

RE-leder Solheim ville ikke uttale seg om han mente saken var uheldig. 

«- Jeg forholder meg til sakens historikk. Administrasjonen har gjort en vurdering og fylkesmannen har akseptert vilkårene,» påpekte Solheim, som la til at plan og byggesak alltid prøvde å finne gode løsninger for allmennheten i alle saker.  Saken ble omtalt i Finnansavisen, «En kule i hyttemarkedet» 

 

Bøkebloggen observerer nå i 2018 etter kommunesammenslåingen at det har blitt vanskeligere å få «fikset» slike ting i Larvik kommune. Det er bra at riksdekkende media «slår på lyset» og setter fokus på all galskapen som «hele Larvik» snakker om på byen. 

Hvorfor tar ikke ledelsen og politikere i Larvik kommune tak i dette før det blåses i media ?

 

Se fredagens sak «Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?» på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *