Kommunalsjef Hilde Bøkestad, nå må du rydde opp.


foto: nyelarvikkommune.no/ pd.no

Larvik kommunes bygningsinspektør fikser tilsynsrapporter på bestilling.

Larvik kommune faller kraftig på årets kommunebarometer.  » Dette skal vi snu,» sier ordfører i dagens lokalavis. En av grunnene til det kraftige fallet tror vi skyldes all støyen i Byggesak det siste året.

Bøkebloggen har fulgt byggesak tett de siste tre årene. Samtidig har vi også mottatt titalls mailer fra fortvilte innbyggere som har fortalt historier om hvordan bygningsinspektør Tom Mangelrød i byggesak forskjellsbehandler kommunens innbyggere.

Tom Mangelrød drev sitt eget byggmester firma tidlig på 2000 tallet. Firma gikk konkurs og han ble så ansatt i Larvik kommune som bygningsinspektør.  Se denne saken fra 2006. 

Som bygningsinspektør i Larvik kommune har Tom Mangelrød de siste 10 årene vært en person med stor makt. Men han har dessverre bygd opp en avdeling hvor han «ordner opp» for nære venner og noen utbyggere , mens andre personer har fått «svi».

Byggesak ble gransket av Telemark kommunerevisjon høsten 2017. Her påpekte revisjonen at tilsynsavdelingen i Larvik kommune led av meget store mangler og ledelsen hadde ikke kontroll med virksomheten. Les saken på denne linken. 

Kommunalsjef Hilde Bøkestad, nå må du rydde opp i dette. Larvik kommune kan ikke ha en bygningsinspektør som holder tilsyn og lager tilsynsrapporter på bestilling.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *