2 mai 2018 behandlet Larvik kommunestyre en søknad fra Fram IF.

Hvor er politikerne nå når det stormer i Fram ?​

2 mai 2018 behandlet Larvik kommunestyre en søknad fra Fram IF. I møtet fremmet ordfører Rune Høiseth, Ap, følgende alternative forslag:

  1. Larvik kommune går i dialog med Fram IF og Vestfold fylkeskommune som eier av THVGS, for å sikre arealer til fremtidige idrettslige formål. 

  2. Larvik kommunes medfinansiering av idrettsanlegg økes fra 2 mill til 5 mill årlig. Prioritering i henhold til Vedtatte tiltak etter anbefaling fra idrettsrådet. Kommunestyret gjør denne vurderingen i forbindelse ved disponeringen av årsregnskapet for 2017 eller i en samlet vurdering ved behandling av tertialrapporten i kommunestyrets møte 13. Juni 2018.

Tormod Knutsen, MDG, fremmet følgende alternative forslag:

Viser til tidligere forslag da Fram trengte 7 mill for å beholde plassen i tippemiddelkøen.

  • Larvik kommune tilbyr å kjøpe det aktuelle arealet for 7 mill. kroner.

  • Fram tilbys å leie arealet for en symbolsk sum per år i 50 år.

  • Det forutsettes at overskuddsenergi fra fremtidig kunstfossen bane benyttes til oppvarming av skoleanlegg og Boligmappa Arena.

Det er viktig å sikre arealet for fremtidige idrettsformål.

Alle dokumenter i saken kan dere lese på denne linken. 

Votering:

Det ble først votert over Knutsens forslag, som kun fikk støtte fra MDGs 2 stemmer og falt.
Det ble deretter votert over pkt. 1 i forslaget fra ordfører, som ble enstemmig vedtatt.

 

Hva nå politikere ? 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *