Rådmann i Larvik på direkten på NRK Vestfold.


foto:larvik.kommune.no

Larvik kommune droppet korrupsjonforebygging. 

NRK Vestfold har i dag en sak hvor de setter fokus på Telemark kommunerevisjon sin gransking av Byggesak i Larvik kommune. Både forvaltningsrevisor Anne Sæterdal fra Telemark kommunerevisjon og rådmann Jan Arvid Kristengård har uttalt seg i saken. 

Du kan høre hele saken fra NRK Vestfold på denne linken. 

Telemark kommunerevisjon påpekte alvorlige funn i rapporten. Men administrasjonen svarte opp med at tilsyn ikke lenger skal fatte vedtak om ferdigattest. Se utklipp fra rapporten under. 

Rådmannen bekrefter til NRK Vestfold at disse rutinene ikke følges i dag. Tilsynsavdelingen har så langt i år skrevet ut ca 70 ferdigattester. 

Rådmannen hadde frist til 1 juli om å legge fram sin rapport til Kontrollkomiteen 1. juli om kommunenes oppfølging av Telemarks kommunerevisjons rapport. 

Hva mener Larviks politikere nå når administrasjonen ga lovnader i oktober 2017 som ikke følges ? Og hva mener Kontrollutvalget  ?

 

Arne Sandnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *