«Rune Høiseth og Arbeiderpartiet har ikke bidratt til å rydde opp i noe som helst,» skriver Frp politiker Gina Johnsen i kveldens innlegg.


foto:frp.no

Politikk er å prioritere.

«Rune var et lett valg. Han startet sin ordførergjerning midt i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og har bidratt til å rydde opp i problemene. Og han er nå i gang med å ta grep om de utfordringene som finnes nå.»

Sitatet er fra Dag Terje Andersen, og kan i beste fall sies å være en grov historieforfalskning. 

Undertegnede har vært med i politikken i 12 år og har aldri opplevd større avstand mellom det politiske flertallets virkelighetsoppfatning og det som faktisk skjer ute i kommunen. 
Som politiker blir jeg innkalt til dagmøter, kveldsmøter og studieturer, alt betalt av Larvik kommune. Det blir utbetalt både møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 

Dette står i sterk kontrast til den virkelighet jeg som sykepleier, og andre ansatte i kommunen opplever daglig.
Dårlig økonomi gjør at innleie av vikarer vurderes fortløpende og faglig påfyll må betales selv. 
På lønnsslippen blir det trukket 60.-kroner til kaffe hver måned, enten man drikker det eller ikke. 
Overtid må unngås, selv om tilbudet til pasienten blir dårligere.

Miljø og teknikk-komiteen skal på studietur til København og oppvekst-komiteen planlegger fagdag/studietur, selvsagt betalt av kommunen.

Tilliten til det politiske flertallet og troverdigheten til de politikerne som velger å reise på tur i dagens krevende økonomiske situasjonen, er lik null!

ALLE vet at det blir fler eldre i kommunen og at dette vil utfordre kommunens omsorgssektor.
ALLE vil ha god kvalitet på tjenestene kommunen leverer til innbyggerne.
Da må det prioriteres, ikke bare snakkes!

Det skal selvsagt ikke være en økonomisk belastning å være politiker, men det er ordførers jobb å sørge for få, effektive møter. I dag er det mange og lite effektive møter, noe jeg tror alle som ser opptak av siste kommunestyremøte kan bekrefte. 

Avstanden mellom politikerne og innbyggerne er økende, det samme er frustrasjonen.
Mangel på styring skaper politikerforakt og svekker folks tro på de demokratiske prosessene. 
Stor møteaktivitet og dårlig struktur koster penger.

Rune Høiseth og Arbeiderpartiet har ikke bidratt til å rydde opp i noe som helst. Økonomien er svært anstrengt, noe både innbyggerne og ansatte merker daglig.

 

Gina Johnsen.
Sykepleier og folkevalgt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *